1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.4.2

Inno Setup 5.4.2

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.4.2
Nazwa pliku: isetup-5.4.2.exe
Rozmiar: 1.67MB (1,751,560 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 17 marca 2011
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: A28A840192B8D68FCBFB76DF5F0E92BF

* Windows 7 change:
- Added new [Icons] section flag: excludefromshowinnewinstall. Prevents a Start menu entry for a newly installed application shortcut from receiving a highlight on Windows 7 (or later). Ignored on earlier Windows versions.
* Compiler IDE change:
- Changed shortcut for Edit | Complete Word to Alt+Right (but still recognize Ctrl+Space). Reportedly, Ctrl+Space conflicts with the Chinese IME.
* Fixes:
- Inno Setup Preprocessor: #include handling of '.\' and '..\' now treats such filenames as relative to the directory containing the current file, not to the current directory (which is undefined).
- On the 5.4.1 Unicode compiler, trying to build a multi-language installer while running under a DBCS code page could unexpectedly result in "Illegal null character" errors.
- On Unicode, string-type parameters passed to BeforeInstall and AfterInstall functions were being converted to ANSI.

blog comments powered by Disqus