1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.3.6

Inno Setup 5.3.6

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.3.6
Nazwa pliku: isetup-5.3.6.exe
Rozmiar: 1.40MB (1,471,480 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 15 listopada 2009
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: 4EE91EB64697BC6D35C72DAAA1087567

# Windows 7 change:

- Added new [Setup] section directive: UninstallDisplaySize. On Windows 7 and newer, Setup uses this directive to set the EstimatedSize value in the Uninstall registry key when possible since the Windows 7 Add/Remove Programs Control Panel (called Program and Features) no longer automatically calculates it. If an UninstallDisplaySize is not set, Setup estimates the size itself by taking the size of all files installed and adding any ExtraDiskSpaceRequired values set. Note: Windows 7 only supports the display of values smaller than 4 GB.

# Pascal Scripting now supports IUnknown based COM. Previously it only supported IDispatch based COM but a growing number of Windows API functions are COM based without implementing the IDispatch interface, and you can now use these as well. See the new CodeAutomation2.iss example script for an example. Note: this is only supported by Unicode Inno Setup at the moment, because of Delphi 2's limitations (Delphi 2 is used to compile Non Unicode Inno Setup):

- Added StringToGUID, CreateComObject, and OleCheck support functions.
- Added HResult, TGUID, TCLSID, and TIID support types.

# The compiler no longer allows a single LanguageCodePage directive to be applied to multiple languages at once. If you were using this to force Non Unicode Setup to allow the user to select any language regardless of the system code page, set [Setup] section directive ShowUndisplayableLanguages to yes instead.

# Added new CodePrepareToInstall.iss example script.

# Fix: Unicode Pascal scripting: passing a very long string to Format caused an error.

# Minor tweaks.

blog comments powered by Disqus