1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.2.1

Inno Setup 5.2.1

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.2.1
Nazwa pliku: isetup-5.2.1.exe
Rozmiar: 1.34MB (1,409,384 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 15 października 2007
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: B4DF260A7DE14405AC1D30DD70E4F0F2

* Added new [Setup] section directive: SignedUninstaller, which makes it possible to attach a digital signature to the uninstaller program (unins???.exe). When the uninstaller has a valid digital signature, Windows Vista users will not see an "unidentified program" warning when launching it from outside of Control Panel.
* Added new [Setup] section directive: SignedUninstallerDir.
* Check functions associated with [Tasks] entries are now called when the Select Tasks wizard page is entered. Previously, they were called prior to the wizard being shown, which meant they couldn't depend on the user's selections in preceding wizard pages. (There are plans to make the same change to [Components] in the future.)
* Brought back the pre-5.1.13 duplicate [Components]/[Tasks] entry semantics. For example, in the following case:

[Tasks]
Name: foo; Description: "foo #1"; Components: bar
Name: foo; Description: "foo #2"; Components: not bar
Name: foo\child; Description: "foo\child"

"foo\child" will now, once again, be shown regardless of which "foo" is conditionally created.
* Pascal Scripting: "files:" function imports may now include multiple filenames. "files:A.dll,B.dll" will cause both A.dll and B.dll to be extracted before A.dll is loaded.
* On Windows Vista, Setup no longer alters the uninstaller program's manifest resource to request elevation, because this would invalidate a digital signature. Instead, the uninstaller now respawns itself when elevation is required, much like Setup does beginning with version 5.2.0.
* The uninstall program's version is now 51.49.0.0.
* Minor tweaks.

blog comments powered by Disqus