1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.5.9

Inno Setup 5.5.9

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.5.9
Nazwa pliku: innosetup-5.5.9.exe
Rozmiar: 1.89MB (1,981,920 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 8 kwietnia 2016
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: D04EDFF902D0D1E4295A136C30842127

* To further help protect installers against potential DLL preloading attacks, Setup/Uninstall now calls SetDefaultDllDirectories if available to remove the application directory from the DLL search order. If SetDefaultDllDirectories is not available or cannot be called, it now additionally preloads a set of system DLLs known to be loaded unsafely by older or unpatched versions of Windows.
* Change in default behavior: the OutputBaseFileName [Setup] section directive now defaults to mysetup instead of setup. Setting it back to setup is not recommended: all executables named "setup.exe" are shimmed by Windows application compatibility to load additional DLLs, such as version.dll. These DLLs are loaded unsafely by Windows and can be hijacked. If you do so anyway, the compiler will issue a warning.
* Added new [Files] section flags: sign and signonce. Instructs the compiler to digitally sign the original source files before storing them. Ignored if [Setup] section directive SignTool is not set. Inno Setup's own compiler files are now also signed.
* [Setup] section directive LZMADictionarySize now allows the LZMA dictionary size to be increased up to 1 GB from the previous maximum of 256 MB. Review the memory requirements listed in the Compression topic before using!
* Improved the "auto-retry" feature of the [Files] section: it now also retries if MoveFile failed even if the preceding DeleteFile succeeded. Additionally, if MoveFile keeps failing it will now register the file to be replaced on restart if the restartreplace [Files] section flag is used instead of displaying an error message.
* The value of the AppVersion directive is now not only used to set the MajorVersion and MinorVersion values in the Uninstall registry key when possible but also used to set the VersionMajor and VersionMinor values as required by newer versions of the Windows App Certification Kit.
* Inno Setup Preprocessor (ISPP) changes:
- Added new function RemoveFileExt.
- Documented predefined variable ISPPCC_INVOKED.
- Console-mode compiler (ISCC) change: Added new command line parameter /J. Can be used to #include additional files.
* Unicode Inno Setup: Added official Armenian translation.
* Minor tweaks.

blog comments powered by Disqus