1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Inkscape 0.48.1

Inkscape 0.48.1

Od Inkscape  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inkscape to edytor grafiki wektorowej o otwartym kodzie źródłowym podobny do programów Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand lub Xara X. Funkcją odróżniającą ten program od innych edytorów jest używanie jako formatu macierzystego Scalable Vector Graphics (SVG) - otwartego standardu W3C opartego na XML.

W odróżnieniu od edytorów graficznych, takich jak Photoshop lub Gimp, program Inkscape zapisuje dane graficzne jako grafikę wektorową. Grafika wektorowa stanowi niezależny od rozdzielczości opis rzeczywistych kształtów i obiektów widocznych na obrazie. Mechanizm rasteryzacji korzysta z tej informacji do rysowania każdej linii i krzywej w każdej rozdzielczości i przy każdym powiększeniu.

Jest to duża różnica w porównaniu do grafiki rastrowej, która zawsze jest przydzielona do określonej rozdzielczości a dane są zachowywane jako grupa pikseli.

Program Inkscape może importować i wyświetlać również obrazy bitmapowe. Zaimportowana mapa bitowa staje się kolejnym obiektem w grafice wektorowej i można na niej wykonywać wszystkie operacje dostępne dla innego rodzaju obiektów (takie jak przesuwanie, przekształcanie, przycinanie itp.).

Chociaż program Inkscape nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w czołowych edytorach wektorowych, jego najnowsze wersje oferują szeroki zbiór podstawowych możliwości edycji grafiki wektorowej. Z relacji użytkowników edytora Inkscape wynika, że sprawdza się on w wielu różnych projektach (grafika WWW, schematy techniczne, ikony, prace artystyczne, znaki logo, mapy).

Tytuł: Inkscape 0.48.1
Nazwa pliku: Inkscape-0.48.1-2.exe
Rozmiar: 33.17MB (34,779,895 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / XP 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 5 marca 2011
Autor: Inkscape
www.inkscape.org
Strona domowa: www.inkscape.org
Suma kontrolna MD5: 6B3BD7BB704AE939D0F1B8CC48D4CE24

* Exporting of masks has been substantially improved in all Cairo-based output formats.
* Several crash bugs in the node tool have been fixed.
* Rulers are redrawn properly with recent versions of GTK.
* Unlinking an orphaned clone no longer causes a crash.
* Problems with extensions sometimes not working at all on Mac OS X have been fixed.
* Inkscape should no longer crash due to missing icons at startup or when opening the document properties dialog.
* Shift-clicking on the top rounding handle of a rectangle will no longer cause a crash.
* Inkscape builds correctly with recent versions of Poppler.