1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Inkscape 0.92.2

Inkscape 0.92.2

Od Inkscape  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inkscape to edytor grafiki wektorowej o otwartym kodzie źródłowym podobny do programów Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand lub Xara X. Funkcją odróżniającą ten program od innych edytorów jest używanie jako formatu macierzystego Scalable Vector Graphics (SVG) - otwartego standardu W3C opartego na XML.

W odróżnieniu od edytorów graficznych, takich jak Photoshop lub Gimp, program Inkscape zapisuje dane graficzne jako grafikę wektorową. Grafika wektorowa stanowi niezależny od rozdzielczości opis rzeczywistych kształtów i obiektów widocznych na obrazie. Mechanizm rasteryzacji korzysta z tej informacji do rysowania każdej linii i krzywej w każdej rozdzielczości i przy każdym powiększeniu.

Jest to duża różnica w porównaniu do grafiki rastrowej, która zawsze jest przydzielona do określonej rozdzielczości a dane są zachowywane jako grupa pikseli.

Program Inkscape może importować i wyświetlać również obrazy bitmapowe. Zaimportowana mapa bitowa staje się kolejnym obiektem w grafice wektorowej i można na niej wykonywać wszystkie operacje dostępne dla innego rodzaju obiektów (takie jak przesuwanie, przekształcanie, przycinanie itp.).

Chociaż program Inkscape nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w czołowych edytorach wektorowych, jego najnowsze wersje oferują szeroki zbiór podstawowych możliwości edycji grafiki wektorowej. Z relacji użytkowników edytora Inkscape wynika, że sprawdza się on w wielu różnych projektach (grafika WWW, schematy techniczne, ikony, prace artystyczne, znaki logo, mapy).

Tytuł: Inkscape 0.92.2
Nazwa pliku: inkscape-0.92.2-x86.exe
Rozmiar: 62.12MB (65,142,628 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / XP 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 10 sierpnia 2017
Autor: Inkscape
www.inkscape.org
Strona domowa: www.inkscape.org
Suma kontrolna MD5: E0691E3D56A59C540E9B303D8944EEB8

Improvements:
Add a control point to the centers of rectangles, circles/ellipses and stars to make it easier to move them and to align them in a precise way.
DPI Change: Command line option --dpi-update-method=[none|scale-viewbox|scale-document] to batch-process legacy files.
Improve selection chemistry z-stack ordering.
Rework the object panel, including making shortcut handling respect user-defined shortcuts.
Add ability to generate one path from multiple paths with LPEs in them.
Automatically fix baseline spacing of <flowDiv> flowed text elements when importing legacy documents.
Regression fixes:
GUI: Fix file preview on Windows when using the native file open dialog.
Printing: Fix crash when printing on Windows.
Text: Fix tiny font size for sub/superscripts.
Text: The default style of the text tool can now be changed when nothing is selected.
Important bugfixes:
GUI: Window position/size was often wrong on startup and when opening new documents.
Symbols: Fix loading of Visio Stencils from .vss files with special characters in file name.
SVG import/export: Special characters in the document's "title" field could result in invalid SVG output and prevent re-opening the file on Windows.
EMF/WMF import/export: Fix many issues that occurred when the system's locale was set to a language using comma (,) as decimal separator. Notably text was often positioned wrongly after import and the export option "Convert gradients to colored polygons series" made Inkscape crash.
LaTeX+PDF export: Fix export for text inside a masked or clipped group.
Extensions: The attribute xml:space="preserve" for INX Parameters of type description was ignored but they were untranslatable without it. The attribute is now respected and translations work properly in all cases, however please note that this might change formatting in cases that were broken before, i.e. whenever omitting the attribute. To maintain visual appearance please add the attribute.
Import: Fix many issues with importing large files. Many files that could not be opened before (especially those containing large raster graphics) should import fine now.
Fonts: Do not load fonts with illegal characters in font family name which caused a crash.
Inkview: Fix loading files with non-ASCII characters in filename.
Shortcuts:
Fix "Shift" modifier being added incorrectly for many user defined shortcuts (making them unusable).
Allow to set shortcuts with characters that need to be escaped (e.g. "&", "<", ">").
Fix crash when exporting user defined shortcuts on Windows.
Improved performance of shortcut list in preferences.
Fill and Stroke: Fix HSL color selector sometimes showing corrupted colors with a non-functioning 5th slider.
Fix occasional crash when closing Inkscape or saving the document.
Fix tearing and glitching while moving objects. Don't stop() the rubberband until it has actually been started.
Fix various memory leaks.
Fix temporarily disappearing transformation handles.
Fix bug on rotate copies with one line vertical input.
Fix nodes reverting back during editing.
Fix crash when moving objects by null-checking return from sp_svg_transform_write.
Don't block data entry into the text-tool font-size entry widget after an empty entry.
Reduce overall height of the options dialog.
Fix unfilled rectangles missing when importing WMF.
Fix extraneous numbers inserted with color rename.
Fix --export-latex crash with a svg file.
Fix EMF export glitch with GDI clipping, by starting it with a COPY instead of an OR.
Fix linking of duplicated text on paths.
Fix stroke width of edges for extrude extension.
Fix incorrect scaling in extensions when document units are not px.
Fix hang in linked flowed text when setting outer line-height to zero.
Fix displacement of text when moving a selection of frame and text-flowed-into-frame.
Fix crash when trying to move svg symbol.
Fix crash on editing path created by the rotate copies LPE.
Fix crash loading files with certain LPEs such as mirror symmetry.
Translations:
French.
German.
Italian.
Latvian.
Romanian.
Ukrainian.
Documentation:
Fix link for FAQ entry on DPI change.