1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Inkscape 0.92.1

Inkscape 0.92.1

Od Inkscape  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inkscape to edytor grafiki wektorowej o otwartym kodzie źródłowym podobny do programów Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand lub Xara X. Funkcją odróżniającą ten program od innych edytorów jest używanie jako formatu macierzystego Scalable Vector Graphics (SVG) - otwartego standardu W3C opartego na XML.

W odróżnieniu od edytorów graficznych, takich jak Photoshop lub Gimp, program Inkscape zapisuje dane graficzne jako grafikę wektorową. Grafika wektorowa stanowi niezależny od rozdzielczości opis rzeczywistych kształtów i obiektów widocznych na obrazie. Mechanizm rasteryzacji korzysta z tej informacji do rysowania każdej linii i krzywej w każdej rozdzielczości i przy każdym powiększeniu.

Jest to duża różnica w porównaniu do grafiki rastrowej, która zawsze jest przydzielona do określonej rozdzielczości a dane są zachowywane jako grupa pikseli.

Program Inkscape może importować i wyświetlać również obrazy bitmapowe. Zaimportowana mapa bitowa staje się kolejnym obiektem w grafice wektorowej i można na niej wykonywać wszystkie operacje dostępne dla innego rodzaju obiektów (takie jak przesuwanie, przekształcanie, przycinanie itp.).

Chociaż program Inkscape nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w czołowych edytorach wektorowych, jego najnowsze wersje oferują szeroki zbiór podstawowych możliwości edycji grafiki wektorowej. Z relacji użytkowników edytora Inkscape wynika, że sprawdza się on w wielu różnych projektach (grafika WWW, schematy techniczne, ikony, prace artystyczne, znaki logo, mapy).

Tytuł: Inkscape 0.92.1
Nazwa pliku: Inkscape-0.92.1-1.exe
Rozmiar: 51.41MB (53,908,684 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / XP 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 16 lutego 2017
Autor: Inkscape
www.inkscape.org
Strona domowa: www.inkscape.org
Suma kontrolna MD5: 505977F4517BCD233DCA7B8C7F7AF398

# Regression fixes
- Text: baseline-spacing related issues with regular and flowed text in legacy Inkscape SVG files (Bug #1655483 and others).
- Text: Default baseline spacing stored in relative units is always converted to document units (Bug #1645016)
- Path effects: Crash on ungroup if group contains elements with path effects (Bug #1657591)
- Clipboard: Pasting a path effect from clipboard fails (Bug #1656093)
- Clipboard: Fix copy&pasting of groups which contain elements with path effects (Bug #1656527)
- Selection: Node tool can selected objects on locked layers (Bug #1656141)
- Clones: Critical warnings with clones and symbols (Bug #1653184)
- About screen missing for several UI languages (Bug #1659426)
- Selection: Missing transformation handles after reset of rotation center (Bug #1657874)
# Important bugfixes
- Bitmap images: Crash when opening files with invalid image links (Bug #1660142)
- Bitmap images: Fix path separators in relative image links (Windows) (Bug #1659347)
- File import: Failure to open CDR/Visio/WPG files from paths with special characters (Windows) (Bug #1656763)
# Translations
- Catalan: Tutorial translation ("Basic") added
- Czech: UI translation updated
- English (GB): UI translation updated
- French: UI translation updated
- French: Man page, Readme and Keys & mouse reference updated
- German: Man page and Keys & mouse reference updated
- Icelandic: UI translation updated
- Italian: UI translation updated
- Latvian: UI translation updated
- Russian: Tutorial translation ("Tracing Pixel Art") added
- Russian: UI translation updated
- Spanish: UI translation updated
- Slovak: Tutorial translation ("Tracing Pixel Art") added
- Slovak: UI translation updated
- Ukrainian: UI translation updated
# Documentation
- Shortcuts: Add shortcut '7' for cycling through path effect parameters in node tool
- Shortcuts: Add new Shift+I shortcut to keys and mouse reference
- Man page: Add new --no-convert-text-baseline-spacing command line option