1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.7

Growl for Windows Growl 2.0.7

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.7
Nazwa pliku: Growl_v2.0.7.1.zip
Rozmiar: 2.03MB (2,124,708 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 17 września 2011
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: A7E2F63171255F84EEFDFD73016D34BC

- updated all Growl claw icons to match new Mac icons
- made History item text copyable (select item and then Ctrl-C)
- created user-configurable setting for length of time to store
history items (HistoryDaysToStore in user.config)
- updated Websocket support to draft-ietf-hybi-thewebsocketprotocol-14
protocol version
- fixed an issue where thumbnail images for old history items were not
deleted from disk
- fixed issues with Standard display that caused issues with high DPI settings
- fixed a bug in Growl.Connector.dll that didnt handle newlines (\n)
in callback data properly

blog comments powered by Disqus