1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps

Programming Software

Pobierz Dictionary.NET

Dictionary.NET

Pobierz
Fish’s dotNET - 505KB (Freeware)
Everybody needs to check the meaning of a word or a sentence in a foreign language from time-to-time. For those quick translations, Dictionary.NET is ...
Pobierz Inno Setup

Inno Setup

Pobierz
Jordan Russell - 1.89MB (Open Source)
Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne...
Pobierz NSIS

NSIS

Pobierz
Nullsoft - 1.63MB (Open Source)
NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) to profesjonalny system otwartego kodu źródłowego do tworzenia instalatorów Windows. Jest bardzo mały i elas...
Pobierz PWCT

PWCT

Pobierz
Mahmoud Samir Fayed - 56.39MB (Open Source)
PWCT is not a wizard for creating your application in a few steps, rather, it is a general-purpose visual programming tool that has been designed for ...
Pobierz Python

Python

Pobierz
Python - 29.09MB (Open Source)
Python to dynamiczny obiektowy język programowania, który może być użyty w wielu rodzajach projektów programistycznych. Oferuje integrację z innymi ję...
Pobierz Python Tools for Visual Studio

Python Tools for Visual Studio

Pobierz
Microsoft - 6.54MB (Open Source)
Python Tools for Visual Studio, or PTVS as it is more commonly known, is an open-source plug-in for Visual Studio that supports programming with the...
Pobierz Ruby

Ruby

Pobierz
Ruby-lang.org - 16.60MB (Open Source)
Ruby is a dynamic, open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and ...