1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz XChat 2.6.9

XChat 2.6.9

Od XChat.org  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

XChat jest popularnym klientem protokołu Internet Relay Chat (IRC). W programie można wybrać interfejs z zakładkami lub interfejs w kształcie drzewa. Program obsługuje wiele serwerów i można go łatwo dostosować do własnych potrzeb.

XChat to w pełni wyposażony klient IRC, zawierający wszystkie podstawowe funkcje znajdujące się w innych klientach IRC m.in.: CTCP, transfery plików DCC i rozmowy.

Obsługuje system wtyczek dla różnych języków (włącznie z C, C++, Perl, Python, Tcl, Ruby, Lua, CLISP, D i DMDScript). Poprzez wtyczki można wzbogacić i zmienić funkcje programu XChat.

Niniejszy plik to 30-dniowa wersja shareware.

Tytuł: XChat 2.6.9
Nazwa pliku: xchat-2.6.9.exe
Rozmiar: 1.53MB (1,603,420 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 31 października 2006
Autor: XChat.org
www.xchat.org
Strona domowa: www.xchat.org
Suma kontrolna MD5: 571E91A49BCEDA8DC0BEF06AF7966805

- When called with --help or -?, the command line options are now displayed
even in DOS.
- Special-cased BRASnet for nickserv.
- Plugin Interface:
- Added fields: lag, queue to the "channels" list.
- Added fields: sizehigh to the "dcc" list.
- Added fields: networks to the "notify" list.
- Added /GETFILE command, to open a file dialog.
- Command hooks that start with a period ('.') will now be hidden from /HELP
and /HELP -l.
- Fixed: [1544960] quitting via tabs behaves bad on bncs.
- Fixed: [1568931] treeview problem: closing tabs by holding shift and
clicking.
- "Clear" button in Ban List window now has a 'Are you sure?' dialog for
safety.
- The notify list can now contain entries specific to only one or more IRC
networks.
- Userlist popup menu and buttons: added %e for 'current network name'.
- Added option: 'Flash taskbar on any private messages'.
- Added a new encoding choice: "IRC (Latin-1/UTF-8 hybrid)".
How it works is described at: http://forum.xchat.org/viewtopic.php?t=3180
- Improved the identd server to handle multiple connections when you auto-
connect to a lot of networks at once.
- The Python plugin now uses the latest Python 2.5.
- The Move File function now uses a thread so it doesn't hold up XChat while
moving (this is for the "Move completed files to:" DCC feature).

blog comments powered by Disqus