1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz WinSCP 4.3.5

WinSCP 4.3.5

Od WinSCP  (Open Source)
Ocena Użytkowników

Czym jest gwarancja bezpieczeństwa FileHippo?

Close

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci i dlatego w FileHippo korzystamy z technologii wykrywania wirusów opracowanej przez firmę Avira, dzięki której gwarantujemy, że wszystkie pliki pobierane na FileHippo są bezpieczne. Program, który zamierzasz pobrać, możesz bez obaw zainstalować na swoim urządzeniu.

Reklama

* Bug fix: Translations were not included in setup.
* Bug fix: Versions of 3rd party components were not updated in translations.
* Back-propagates some improvements and fixes from 5.0 - 5.0.2 beta releases:
- SSL core upgraded to OpenSSL 1.0.0e.
- Explorer-style file selection with mouse is enabled by default in Commander interface.
- Starting renaming the next file after confirming rename with Tab key.
- Logging local account into session log.
- F10 key closes an internal editor.
- Installer without OpenCandy does not include OpenCandy licence anymore.
- Bug fix: Directory listing was shown as part of the file transfer error message with FTP protocol.
- Bug fix: Internal editor window is not restored when minimized when editing the already file again.
- Bug fix: Link to a parent directory is not read in an empty remote root folder.
- Bug fix: Failure when session is closed unexpectedly in scripting.
- Bug fix: Duplicate shortcut key in local Open directory window.