1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz VirtualBox 4.0.8.71778

VirtualBox 4.0.8.71778

Od Oracle  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program VirtualBox służy do pełnej wirtualizacji sprzętu x86. Program ten może być używany na serwerach, komputerach stacjonarnych, a także może być wbudowany w inne rozwiązania. Jest to jedyny profesjonalny program tego typu, o otwartym kodzie źródłowym.

Oto niektóre funkcje programu VirtualBox:

  • Modularność. Program VirtualBox ma bardzo modularną budowę oraz dobrze zdefiniowane wewnętrzne interfejsy programistyczne oraz budowę client/serwer. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie programu jednocześnie z wielu interfejsów: na przykład można uruchomić wirtualny komputer w typowym interfejsie graficznym, a następnie kontrolować ten komputer z wiersza poleceń lub zdalnie. Program VirtualBox zawiera również pełny pakiet dla programistów: chociaż jest to program o otwartym kodzie źródłowym, nie trzeba zagłębiać się w źródła, aby stworzyć nowy interfejs.
  • Opisy wirtualnych komputerów w języku XML. Ustawienia wirtualnych komputerów są zapisywane całkowicie w języku XML i nie są zależne od lokalnych komputerów. Dlatego definicje komputerów wirtualnych mogą być łatwo przeniesione na inne komputery.
Tytuł: VirtualBox 4.0.8.71778
Nazwa pliku: VirtualBox-4.0.8-71778-Win.exe
Rozmiar: 79.53MB (83,390,768 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 17 maja 2011
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.virtualbox.org
Suma kontrolna MD5: 41A3DDBA8D44E914B10897F82E4D642A

* Mac OS X hosts: fixed incompatibility with recent Mac OS X versions in 64-bit mode
* Mac OS X hosts: fixed incompatibility with hosts with more than 16 cores
* Mac OS X hosts: fixed painting corruptions on a second monitor in 64-bit mode
* GUI: restored functionality to set an empty host key to disallow any host key combination
* VBoxManage: added controlvm screenshotpng subcommand for saving the screenshot of a running VM in PNG format
* VBoxHeadless: fixed potential crash during shutdown (Windows hosts only)
* NAT: built-in services use the correct Ethernet addresses in Ethernet header and in ARP requests
* Host-only networking: fixed adapter reference counting
* E1000: fixed rare guest crashes with Linux SMP guests
* SATA: fixed guest disk corruption under rare circumstances (only relevant for guests with more than 2GB RAM;
* Storage: fixed data corruption after a snapshot was taken with asynchronous I/O enabled
* Floppy: several improvement
* HPET: another fix for time jumps
* USB: removed assumption that string descriptors are null-terminated (Windows hosts only)
* 3D support: fixed a potential crash when resizing the guest window
* 3D support: fixed GNOME 3 rendering under Ubuntu 11.04 and Fedora 15
* Snapshots: fixed another bug which could lose entries in the media registry when restoring a snapshot
* Shared Folders: don't stop mounting the other valid folders if one host folder is inaccessible
* Linux Additions: check whether gcc and make are installed before building kernel modules
* Solaris Additions: added support for X.Org Server 1.10
* Guest Additions: fixed inappropriate Guest Additions update notification when using vendor-specific version suffixes

blog comments powered by Disqus