1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.2.13

The GIMP 2.2.13

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.2.13
Nazwa pliku: gimp-2.2.13-i586-setup-1.zip
Rozmiar: 7.56MB (7,930,697 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 25 sierpnia 2006
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: DBAE748B98942D81E045B2CF76D45678

- avoid endless looping when loading a corrupt XCF file (bug #345802)
- fixed regression in file dialogs (bug #347544)
- fixed right-to-left layout in layers dialog (bug #348347)
- avoid a crash when loading a corrupt gradient file (bug #349996)
- fixed segfault in Warp plug-in on 64bit architectures (bug #327479)
- fixed crash in GimpDrawablePreview (bug #350760)
- fixed error in Winicon load plug-in (bug #172503)
- fixed errors in Autocrop plug-in (bug #337888)
- fixed compile errors in regression tests on OS X (bug #352221)
- fixed regression in Gaussian Blur plug-in (bug #343047)
- fixed crash when opening an RGB image in an indexed image (bug #345051)
- fixed a possible crash in the Save dialog (bug #329001)
- fixed Lighten Only layer mode on SSE2 platforms (bug #164061)
- work with newer versions of autoconf

blog comments powered by Disqus