1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.3.8 Beta

The GIMP 2.3.8 Beta

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.3.8 Beta
Nazwa pliku: gimp-2.3.8-setup.zip
Rozmiar: 9.64MB (10,111,820 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 2 maja 2006
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: CFB532421AF8635D7C5A6F6F5C006421

Changes in GIMP 2.3.8
=====================

- added new tile primitive Triangle to Mosaic plug-in
- speed up Gaussian Blur plug-in
- suppress redundant progress updates from plug-ins
- changed some gimprc and sessionrc default values (window hints,
fullscreen mode)
- do not focus transform tool dialogs on map
- renamed Magnify tool to Zoom tool and added some missing tool shortcuts
- added a submenu with recently used plug-ins to the Filters menu
- fixed look-up table used for Contrast adjustments
- improved the user interface of the Animation Playback plug-in
- added framework for describing menu entries in the statusbar
- added lots of helpful blurbs to procedures and core actions
- remove color from the Watercolor selector if Shift is being pressed
- ported PDB internals to GParamSpec and GValue
- speedup and UI improvements for the SIOX tool
- added parasite getters and settors for vectors
- made PSD load and save plug-ins 64bit clean
- some string review
- ported ellipse select tool to the new rectangle tool
- added basic support for layer masks to the PSD save plug-in
- avoid relocations by declaring more data as const
- new application icons in more sizes and as a SVG
- provide script-specific samples instead of hard-coding "Aa" for font preview
- build the Screenshot plug-in on all platforms
- allow to discard invisible layers when merging visible layers
- nicer output from gimp-procedural-db-dump
- bug fixes and code cleanup

blog comments powered by Disqus