1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Python 3.0

Python 3.0

Od Python  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Python to dynamiczny obiektowy język programowania, który może być użyty w wielu rodzajach projektów programistycznych. Oferuje integrację z innymi językami i narzędziami, zawiera rozbudowane standardowe biblioteki i można się go nauczyć w kilka dni. Wielu programistów języka Python twierdzi, że dzięki językowi ich wydajność ogromnie się zwiększyła oraz że zachęca on do tworzenia lepszego i bardziej przejrzystego kodu.

Python działa w systemach Windows, Linux/Unix, Mac OS X, OS/2, Amiga, urządzeniach typ Palmtop i telefonach komórkowych Nokia. Język Python został również przeniesiony na platformę Java i wirtualne komputery .NET.

Język Python jest dystrybuowany pod licencją otwartego kodu OSI, co oznacza, że może on być używany przez wszystkich, nawet firmy.

Tytuł: Python 3.0
Nazwa pliku: python-3.0.msi
Rozmiar: 12.56MB (13,168,640 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 8 grudnia 2008
Autor: Python
www.python.org
Strona domowa: www.python.org
Suma kontrolna MD5: 2B85194A040B34088B64A48FA907C0AF

Core and Builtins
-----------------

- Issue #3996: On Windows, the PyOS_CheckStack function would cause the
interpreter to abort ("Fatal Python error: Could not reset the stack!")
instead of throwing a MemoryError.

- Issue #3689: The list reversed iterator now supports __length_hint__
instead of __len__. Behavior now matches other reversed iterators.

- Issue #4367: Python would segfault during compiling when the unicodedata
module couldn't be imported and \N escapes were present.

- Fix build failure of _cursesmodule.c building with -D_FORTIFY_SOURCE=2.

Library
-------

- Issue #4387: binascii now refuses to accept str as binary input.

- Issue #4073: Add 2to3 support to build_scripts, refactor that support
in build_py.

- IDLE would print a "Unhandled server exception!" message when internal
debugging is enabled.

- Issue #4455: IDLE failed to display the windows list when two windows have
the same title.

- Issue #3741: DISTUTILS_USE_SDK set causes msvc9compiler.py to raise an
exception.

- Issue #4433: Fixed an access violation when garbage collecting
_ctypes.COMError instances.

- Issue #4429: Fixed UnicodeDecodeError in ctypes.

- Issue #4373: Corrected a potential reference leak in the pickle module and
silenced a false positive ref leak in distutils.tests.test_build_ext.

- Issue #4382: dbm.dumb did not specify the expected file encoding for opened
files.

- Issue #4383: When IDLE cannot make the connection to its subprocess, it would
fail to properly display the error message.

Build
-----

- Issue #4407: Fix source file that caused the compileall step in Windows
installer to fail.

Docs
----

- Issue #4449: Fixed multiprocessing examples

- Issue #3799: Document that dbm.gnu and dbm.ndbm will accept string arguments
for keys and values which will be converted to bytes before committal.

blog comments powered by Disqus