1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Process Explorer 15.10

Process Explorer 15.10

Od Microsoft SysInternals  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Process Explorer wyświetla, które procesy DLL i uchwyty plików zostały otwarte lub wczytane.

Okno programu Process Explorer składa się z dwóch części. Górne okno zawsze wyświetla listę aktywnych procesów z nazwami kont ich właścicieli, a zawartość dolnego okna zależy od trybu pracy programu. Jeśli program Process Explorer działa w trybie uchwytów, zostaną wyświetlone uchwyty, które były otwarte przez proces wybrany w górnym oknie. Jeśli działa w trybie DLL, zostaną wyświetlone bibliotek DLL i pliki w pamięci, które wczytał wybrany proces. Program Process Explorer jest wyposażony w funkcje wyszukiwania, które pozwalają na spawdzenie, które procesy otworzyły określone deskryptory lub wczytały dane biblioteki DLL.

Wyjątkowe możliwości programu Process Explorer pozwalają na łatwe wyśledzenie problemów z wersjami bibliotek DLL lub wyciekami pamięci oraz dostarczają informacji o działaniu systemu Windows i zainstalowanych programów.

Tytuł: Process Explorer 15.10
Nazwa pliku: ProcessExplorer.zip
Rozmiar: 1.77MB (1,856,296 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 7 grudnia 2011
Autor: Microsoft SysInternals
www.microsoft.com/technet/sysinternals
Suma kontrolna MD5: 993E83387EC8AE47235C70DA5E60AA76

- A Task Manager replacement.
- Adds support for new Windows 8 features by giving the processes hosting immersive applications a distinct highlight color.
- Shows immersive application package names in process tooltips and as a new process view column.
- Lists AppContainer and capability SIDs in the process security properties.
- Updates the GPU support to be compatible with Windows 8.
- GPU memory counters with more descriptive labels.
- Display of the logon session ID on the security properties.
- Reporting of suspended processes as suspended in the CPU usage column.

blog comments powered by Disqus