1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 3.6.0

PeaZip 3.6.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 3.6.0
Nazwa pliku: peazip-3.6.WINDOWS.exe
Rozmiar: 6.31MB (6,614,481 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 27 grudnia 2010
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 5D3899885B76C6E92D3656C48A6C9293

# BACKEND
* Updated to Pea 0.34

# CODE
* Updated Wolfgang Ehrhardt's crypto lybrary with crc_hash_2010-12-19

# FILE MANAGER
* Fixed: installable version unable to update archives on Windows 64 bit
- default 7z working dir (-w parameter) changed to explicitly set to use output path
- if 7z working dir is set to temporary folder, let 7z determinate the appropriate path
- when deleting files from a file supported through 7z backend, apply 7z working dir preference
* Fixed button position and size with large fonts / high dpi
- StringGrid's rows are now auto sized Modal buttons text is now translated
* Open output path moved from Options to Add and Extract interfaces for better visibility
* On archive creation, if password is set and the format supports encryption, the encryption label is evidenced in green for better visibility
* New option for ignoring paths for drag and drop extraction (default on)
- with ignore path directive applied, extraction through 7z and freearc backends will be performed using e (extract without paths) instead of x (extract with paths), in order to extract files from the archive without recreating the parent path's directory tree on the extraction destination
- with this new directive applied by default, all partial extraction operations starting from the file/archive browser (extract and open, and extraction by drag and drop), behaves uniformly trying to extract selected file(s) without recreating parent path tree
- the directive is overridden if a directory is selected, as extraction without paths will lose information about directory tree below that directory
- see Options > Settings, Open archive tab for fine tuning "ignore paths" directives

# 129 file extensions supported
* Added support for .APK (Android package) and .SAR, and .IMF (IncrediMail)

blog comments powered by Disqus