1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 2.4

PeaZip 2.4

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 2.4
Nazwa pliku: peazip-2.4.bin.WINDOWS.exe
Rozmiar: 3.74MB (3,916,724 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 11 listopada 2008
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: DFE5DA5A2FDCE9A4A2773CDFD03348D4

# GUI

* Allowed proportional toolbar buttons as option to allow fit longer text of some localizations

* Autosized or optionally custom sized height for UI items, to fix visual issues with certain default setting of font size / window decorations (i.e. Ubuntu Linux, Windows at 120 DPI)

* (Windows) Drag and drop form (transparent) follows the mouse and shows source, destination and content being dragged
* Esc remapped to cancel current selection and cut/copy/past operations, and to stop drag and drop operations on Windows

* New icons for unsupported files, executables/installers and MSOffice/OpenOffice files (which are opened with system's associated action by default); icons are made transparent on Cut operation

# Archive manager

* Files and folders being added to archive's layout are displayed in application's windows title bar
* If the archive is in a read only path, preview are transparently done using a temporary work path accessible to current user, and "Extract here" popup directory selection dialog to chose a writeable path

# File manager

* (Windows) Added shortcuts to user's document folder path
* Cut/copy/paste clipboard:
o clipboard content shown in Options" Panel in file browser
+ single items can be removed from clipboard to further refine the selection
o option to keep in clipboard multiple (and mixed) cut/copy operations
* (Windows) Improved system's paths recognition if methods based on environment variables fails, including the case of username containing extended characters
* File/folders list and info functions implemented as part of PEA, so will run in parallel in a separate process
* More info about machine and filesystem in I/O panel
* Simple hexadecimal preview implemented in PEA
* Updated web search functions: search in Google video, Wiktionary, Commons, Wikibooks, Wikisource, Wikinews, Yahoo and Yahoo answers

# Misc

* Built with Lazarus 0.9.26
* (Linux) Installable packages now places PeaZip folder in /usr/share/ (it needs new PeaZip UNACE plugin package)

blog comments powered by Disqus