1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 4.7.0

PeaZip 4.7.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 4.7.0
Nazwa pliku: peazip-4.7.WINDOWS.exe
Rozmiar: 8.44MB (8,854,080 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 14 sierpnia 2012
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 82FFEF53BD86EDE87FE5E7839D6E8F1E

# FILE MANAGER
* Quick approximate calculation of possible compression in Archive creation interface and with List function
* Calculation of password strength in password form
* Random password generation (Ctrl+F9) can optionally create password containing symbols alongside mixed case characters and numbers
* (Windows) Added "Move to recycle bin" deletion mode, default action pressing Del key; quick deletion moved to Ctrl+Del shortcut
* Various minor improvements
- Show thumbnails flag featured in quick browser organization menus (in context menu and status bar)
- Open as archive featured in Open with dropdown menu in File manager bar
# EXTRACTION and ARCHIVING
* Added semaphore to improve performances, optimize system's resource usage, and increase reliability operating on multiple instances launched from system's context menu
* "Extract here" and "Extract here (in new folder)" function uses semaphore to schedule one job at time, password requests are prompted at once to optimize user's time usage and don't interrupt scheduler's work
* "Extract to..." function, that already creates a single job queue, can operate in parallel to the semaphore when it is needed by the user to launch other independent jobs
* Main extraction parameters are reported in extraction interface's form caption and on drag and drop information box
# 158 file extensions supported (added .tb2)

blog comments powered by Disqus