1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 4.1.0

PeaZip 4.1.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 4.1.0
Nazwa pliku: peazip-4.1.WINDOWS.exe
Rozmiar: 4.96MB (5,196,429 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 22 października 2011
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 7FC1D68BAFDDAA5DD6E1EDAABFC448AA

# BACKEND
* Pea 0.39
# CODE
* Optimized installer, help file is now by default online, users save it locally only if desired
# FILE MANAGER
* File tools
- Checksum/hash (selected/displayed) files fully integrated in file manager, algorithm can be selected from a wide array of 15 algorithms: Adler32, CRC16/24/32/64, eDonkey, MD4, MD5, Ripemd160, SHA1, SHA224/256/386/512, Whirlpool512
- Fast duplicate finder (selected/displayed) fully integrated in file manager, can find duplicate files in directories or search filters, uses the algorithm selected for Checksum/hash function
- Split/Join file entry hidden in File tools submenu, as the features are fully integrated in Add/Extract
* Fixed: quick and secure delete functions can now operate on read only files (Windows)
* Improved handling potentially lengthy job interacting with file manager
- checksum, find duplicates and rename displays progress in title bar, and have an uniform activity indicator (progress bar in address bar), and uniform model for stopping (stop button in address bar)
* Improved address bar
- Added history context menu to back and forward icons
- Added computer's root icon in address bar's breadcrumb
- Added context menu with synthetic quick jump list (most common filesystem paths and bookmarks 1..8) to computer's root icon
* Keyboard shortcuts
- Ctrl+F2 copy to
- Shift+F2 move to
- Ctrl+F4 browse computer root (Ctrl+U removed)
- Shift+F4 browse desktop
- F7 add to bookmarks
- Ctrl+F7 open in a new instance of PeaZip
- Shif+F7 open command prompt in selected path
- Alt+F7 explore selected path
- Advanced filters shortcut changed to Shift+F9
- Ctrl+F10 run as different user
- Alt+F10 run as administrator
- F11 toggle maximized mode
* Rename single or multiple selected files using middle mouse button
* Search
- Searching from filter field now apply recursivity, if set, as searching with F3
- Simple search mode in Organize menu (optional, flagged by default) for easier searches
* Various speed and responsiveness improvements
* (Windows Vista and newer) UAC integration: main menu Options > Run as administrator (Alt+F10) to perform operations requiring elevated permission
* (Linux) fixed problem in Ctrl+A to select all
# EXTRACTION and ARCHIVING
* Archiving path is cheched if accessible and writeable before attempting to write the output file
* More information given in the graphic wrapper during extraction/archiving operations

blog comments powered by Disqus