1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 4.0.0

PeaZip 4.0.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 4.0.0
Nazwa pliku: peazip-4.0.WINDOWS.exe
Rozmiar: 5.72MB (5,997,076 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 20 września 2011
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 17991B52AFFB8A8F5124239C3C420D10

# FILE MANAGER
* (Windows) File manager shows image thumbnails and information about graphic files, only while browsing/searching the filesystem
- thumbnails does not get stored
- thumbnails calculation generates a set of 4 dedicated threads, if folder or search filter is changed a new set of threads is created and old threads are stopped as soon as possible (file level and thread level granularity: each thread can be stopped separately, at the completition of each image)
- Organize > Show picture thumbnails in main menu toggle the feature on/off
* No file is selected when an archive is opened (generally, anytime listing root level of the archive), so by default extract button performs "extract all"
* F2 remapped to rename file(s) as in Windows' file explorer
- Unchanged: Ctrl+F2 browse desktop, Shift+F2 browse computer root, Ctrl+Shift+F2 browse archive's root
# EXTRACTION and ARCHIVING
* PeaLauncher improved as standalone application, at startup accepts drag and drop of a single archive to be extracted (or alternatively it can start file selection dialog)
* Elapsed time string shows minutes and seconds if the job takes more than one minute

blog comments powered by Disqus