1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 6.4.1

PeaZip 6.4.1

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 6.4.1
Nazwa pliku: peazip-6.4.1.WINDOWS.exe
Rozmiar: 6.51MB (6,829,096 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 1 maja 2017
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: CBE824A1C87734B4ED59946E2A7A2C61

CODE:
Added experimental privacy_mode directive (at current state can be changed only from configuration file, or hardcoded at compile time) meant to help users not forgetting to provide a password when working on sensitive data.
0 default, no password request.
1 application asks for password when stars, skippable.
2 application asks for password when starts, not skippable (password or keyfile must be provided).
FILE MANAGER:
Rightclicking on file manager's column header shows context menu for:
Customizing columns.
Applying on the fly checksum/hash, search for duplicates, and set algorithm for those two functions.
Save GUI content as tab-separated TXT file.
Clicking the style icon on the right of the status bar shows menu of presets for file manager.
Style icon now changes reflecting the style applied to the file manager.
New "Navigation bar" entry in status bar menu show/hide side navigation bar.
(Windows) Drag and drop information floyout changes alpha blending level when a valid drop target is detected.
Some keyboard shortcuts were updated:
Shift+Ctrl+N create new folder.
Ctrl+N extract to new folder.
Shift+Del quick delete (do not sent to recycle bin).
Ctrl+Del secure delete.
Alt+Enter properties.
Various improvements in archive browsing.
Various improvements of UI usability with custom system colors.
EXTRACTION and ARCHIVING:
During archive update only relevant options are shown, allowing to set password and to change action (add, update, freshen, sync).
WINDOWS INSTALLER:
Improved Windows installer and re-configuration wizard.
Added system's context menu hotkeys for most used entries:
A add to archive (with options).
7 directly add to new 7Z archive.
Z directly add to new ZIP archive.
O attempt to open any file as archive.
B browse path with PeaZip.
E extract (with options).
H directly extract here.
N directly extract here to new folder.

blog comments powered by Disqus