1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Paint.NET 3.35 Beta 2

Paint.NET 3.35 Beta 2

Od Rick Brewster  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

Paint.NET to program do edycji obrazów i zdjęć, który można uruchomić w systemach Windows XP, Server 2003 lub Vista.

Każda funkcja i element interfejsu użytkownika są bardzo intuicyjne i łatwe do nauczenia. Do prostej obsługi wielu obrazów program Paint.NET stosuje interfejs z zakładkami. Zakładki zawierają miniatury obrazów zamiast opisu tekstowego, co sprawia, że nawigacja jest bardzo prosta i szybka.

W programie dostępne są warstwy, które są funkcją służącą do wykonywania zaawansowanych operacji na obrazach. Zazwyczaj warstwy są dostępne w skomplikowanych i drogich profesjonalnych programach. Warstwy podobne są do stosu przezroczystych slajdów, które nałożone na siebie tworzą jeden obraz.

Program zawiera wiele specjalnych efektów służących do ulepszania i udoskonalania obrazów. Niektóre takie efekty to: rozmycie, zaostrzenie, usuwanie efektu czerwonych oczy, szum i uwypuklenie. Program zawiera również wyjątkowy efekt o nazwie Powiększenie/Obrót 3D, który pozwala z łatwością dodawać perspektywę i przechylenie obrazu.

Program zawiera elementy, które pozwolą na zmianę jasności, kontrastu, odcienia, nasycenia, krzywych i poziomów obrazu. Można również przekonwertować obraz na zdjęcie czarno-białe lub sepia.

Tytuł: Paint.NET 3.35 Beta 2
Nazwa pliku: PaintDotNetSetup.exe
Rozmiar: 1.44MB (1,507,864 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 24 czerwca 2008
Autor: Rick Brewster
www.getpaint.net
Strona domowa: www.getpaint.net
Suma kontrolna MD5: 4682B5D8F9ABC1DADF756ECBFFC88524

* Changed: When using a selection mode other than "replace", it will now draw the selection outline so that you can see both the original and resulting selection areas. Before, it would only draw the resulting selection area outline, which made modes such as Intersect hard to use.
* Changed: The canvas background is now a solid color instead of a gradient. The gradient was causing certain tone misjudgments related to bright versus dark colors.
* Changed: Shortcut key for Sepia is now Ctrl+Shift+E. The shortcut for Posterize is now Ctrl+Shift+P.
* New: When holding Ctrl or Alt for a selection tool, the cursor now has a plus or minus indicator.
* Fixed: The Resize dialog had some rounding errors with the "Maintain aspect ratio" feature, which caused a few discrepancies and even a spurious "out of memory" error.
* Fixed: Some quirks with the Color Wheel control for IndirectUI-based effect plugins.
* Fixed: Several miscellaneous and rare crashes.
* Fixed: The installer would display a bizarre error if a "blank" install folder was attempted.
* Fixed: The installer now only accepts absolute path locations, instead of relative ones. This fixes an ambiguity between where Paint.NET believes it is installing itself to, and the directory that Windows Installer actually uses.

blog comments powered by Disqus