1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz NSIS 2.36

NSIS 2.36

Od Nullsoft  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) to profesjonalny system otwartego kodu źródłowego do tworzenia instalatorów Windows. Jest bardzo mały i elastyczny, a przez to odpowiedni do dystrybucji plików przez Internet.

Instalator stanowi pierwszy kontakt użytkownika z produktem, stabilny i niezawodny program instalacyjny jest więc warunkiem sukcesu oprogramowania. Używając NSIS można utworzyć wielofunkcyjne i samowystarczające programy instalacyjne.

NSIS jest oparty na skryptach i pozwala utworzyć procesy logiczne, które poradzą sobie z najbardziej skomplikowanymi zadaniami. Wiele wtyczek i skryptów jest już dostępnych: można tworzyć internetowe programy instalacyjne, komunikować z systemem Windows i innymi komponentami programów, instalować lub aktualizować współdzielone komponenty itp.

Tytuł: NSIS 2.36
Nazwa pliku: nsis-2.36-setup.exe
Rozmiar: 1.49MB (1,559,393 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 30 marca 2008
Autor: Nullsoft
www.nullsoft.com
Strona domowa: nsis.sourceforge.net
Suma kontrolna MD5: A1B535174B300FF40505A1370BA66C45

Notes:
NSIS 2.36 is released. This release features lots of nsDialogs improvements,
MultiUser fix-ups and the usual collection of bug fixes and minor improvements.

Release Notes

* nsDialogs is picking up its pace and offers lots of new macros in this
release. Keep the patches and requests coming!

Changes:
Major Changes

* nsExec: Support for x64 disabled redirection (RFE #1778973, bug #1889317)

Modern UI

* Added missing MUI_UNFUNCTION_DESCRIPTION_BEGIN and
MUI_UNFUNCTION_DESCRIPTION_END
* Fixed start menu page setting the error flag (bug #1891106)

nsDialogs

* NSD_AddStyle and NSD_AddExStyle for easy customization (patch #1900588)
* NSD_CB_AddString, NSD_CB_SelectString, NSD_LB_AddString and
NSD_LB_SelectString for easier handling of combo and list boxes
* NSD_CreateNumber and NSD_SetTextLimit for limited input fields
* NSD_SetImage, NSD_SetStretchedImage, NSD_ClearImage and NSD_FreeImage for
image handling
* NSD_SetState, NSD_GetState, NSD_Check and NSD_Uncheck for handling of
check boxes and radio buttons (patch #1900588)
* NSD_SetText for easily setting control's text
* OnClick support for labels (bug #1908732)
* Support for edit box change notification in combo box

Minor Changes

* Fixed exception handling of UPX compressed icons (bug #1896500)
* Fixed InstallDirRegKey example in bigtest.nsi
* Fixed Memento's documentation to include ${MementoSectionDone}
* Fixed rare decompression error with 0x4001 bytes of compressed data (bug
#1874297)
* LangFile.nsh: Added LANGFILE_INCLUDE_WITHDEFAULT to load language file
with defaults being obtained from a default file. This replaces the
LANGFILE_DEFAULT setting and makes it easier to use LangFile.nsh for
multiple sets of languages file without having to care about the
different LANGFILE_DEFAULT settings.
* Minor documentation improvements (including bug #1891266, bug #1894033,
bug #1896803)
* MultiUser: Fixed error when a custom installation mode initialization
function is used only for the installer
* MultiUser: Fixed default installation mode based on registry key (bug
#1913029)
* MultiUser: Fixed no uninstaller handling (MULTIUSER_NOUNINSTALL)

Utilities and Plug-ins

* MakeNSISW: Avoid opening executables with identical folder names when
opening script's folder (bug #1891066)
* nsExec: Fixed return code handling so 259 won't cause an infinite loop
(bug #1909458)
* VPatch: Added MD5 functions (RFE #1900226)

Translation

* Albanian updates (patch #1919360)
* French fixes (patch #1916564)
* Polish updates (patch #1894983)

Build System

* Fixed build of NSIS Menu with wxGTK (bug #1900233)
* Use CRLF for DSW and DSP files to avoid corruption messages
* Various build fixes for GCC 4.3, amd64 and Linux in general

blog comments powered by Disqus