1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.66

MySQL 5.1.66

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.66
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.66-win32.msi
Rozmiar: 38.71MB (40,593,920 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 1 października 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 0B98B74D7E9B6D9E0F8921CC52715D5A

# Bugs Fixed
* InnoDB: Certain information_schema tables originally introduced in MySQL 5.6 are now also available in MySQL 5.5 and MySQL 5.1: INNODB_BUFFER_PAGE, INNODB_BUFFER_PAGE_LRU, and INNODB_BUFFER_POOL_STATS.
* InnoDB: When a SELECT ... FOR UPDATE, UPDATE, or other SQL statement scanned rows in an InnoDB table using a < or <= operator in a WHERE clause, the next row after the affected range could also be locked. This issue could cause a lock wait timeout for a row that was not expected to be locked. The issue occurred under various isolation levels, such as READ COMMITTED and REPEATABLE READ.
* Partitioning: The buffer for the row currently read from each partition used for sorted reads was allocated on open and freed only when the partitioning handler was closed or destroyed. For SELECT statements on tables with many partitions and large rows, this could cause the server to use excessive amounts of memory. This issue has been addressed by allocating buffers for reads from partitioned tables only when they are needed and freeing them immediately once they are no longer needed. As part of this fix, memory is now allocated for reading from rows only in partitions that have not been pruned.
* Replication: In master-master replication with --log-slave-updates enabled, setting a user variable and then performing inserts using this variable caused the Exec_master_log_position column in the output of SHOW SLAVE STATUS not to be updated.
* Small sort_buffer_size values could result in a server crash.
* The libmysqlclient_r client library exported symbols from yaSSL that conflict with OpenSSL. If a program linked against that library and libcurl, it could crash with a segmentation fault.
* The argument for LIMIT must be an integer, but if the argument was given by a placeholder in a prepared statement, the server did not reject noninteger values such as '5'.
* Access to INFORMATION_SCHEMA tables through a view could leak memory.
* A query for a FEDERATED table could return incorrect results when the underlying table had a compound index on two columns and the query included an AND condition on the columns.
* The argument to the --ssl-key option was not verified to exist and be a valid key. The resulting connection used SSL, but the key was not used.
* In debug builds, an InnoDB assertion was overly aggressive about prohibiting an open range.
* Adding a LIMIT clause to a query containing GROUP BY and ORDER BY could cause the optimizer to choose an incorrect index for processing the query, and return more rows than required.
* mysqlbinlog did not accept input on the standard input when the standard input was a pipe.

blog comments powered by Disqus