1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.57

MySQL 5.1.57

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.57
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.57-win32.msi
Rozmiar: 38.91MB (40,802,304 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 8 maja 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: AECF625253874E809B3C49BBA6893E0D

# Bugs fixed:

- InnoDB Storage Engine: Replication: Trying to update a column, previously set to NULL, of an InnoDB table with no primary key caused replication to fail with Can't find record in 'table' on the slave. (Bug #11766865, Bug #60091)
- InnoDB Storage Engine: The server could halt if InnoDB interpreted a very heavy I/O load for 15 minutes or more as an indication that the server was hung. This change fixes the logic that measures how long InnoDB threads were waiting, which formerly could produce false positives. (Bug #11877216, Bug #11755413, Bug #47183)
- Replication: Using the --server-id option with mysqlbinlog could cause format description log events to be filtered out of the binary log, leaving mysqlbinlog unable to read the remainder of the log. Now such events are always read without regard to the value of this option.
* As part of the the fix for this problem, mysqlbinlog now also reads rotate log events without regard to the value of --server-id. (Bug #11766427, Bug #59530)
- Partitioning: A problem with a previous fix for poor performance of INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statements on tables having many partitions caused the handler function for reading a row from a specific index to fail to store the ID of the partition last used. This caused some statements to fail with Can't find record errors. (Bug #59297, Bug #11766232)
- InnoDB invoked some zlib functions without proper initialization. (Bug #11849231)
- Two unused test files in storage/ndb/test/sql contained incorrect versions of the GNU Lesser General Public License. The files and the directory containing them have been removed. (Bug #11810224)
- Selecting from a view for which the definition included a HAVING clause failed with an error:
* 1356: View '...' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them
- The server permitted max_allowed_packet to be set lower than net_buffer_length, which does not make sense because max_allowed_packet is the upper limit on net_buffer_length values. Now a warning occurs and the value remains unchanged. (Bug #59959, Bug #11766769)
- The server read one byt

blog comments powered by Disqus