1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.59

MySQL 5.1.59

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.59
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.59-win32.msi
Rozmiar: 38.92MB (40,807,424 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 16 września 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: D3A9F99AB878EA32B4A987355B188855

# Bugs Fixed
* InnoDB Storage Engine: The “random read-ahead” feature that was removed from the InnoDB Plugin is now available again. Because it is only helpful for certain workloads, it is turned off by default. To turn it on, enable the innodb_random_read_ahead configuration option. Because this feature can improve performance in some cases and reduce performance in others, before relying on this setting, benchmark both with and without the setting enabled.
* Partitioning: Auto-increment columns of partitioned tables were checked even when they were not being written to. In debug builds, this could lead to a server crash.
* The option-parsing code for empty strings leaked memory.
* Replication: Processing of corrupted table map events could cause the server to crash. This was especially likely if the events mapped different tables to the same identifier, such as could happen due to Bug#56226. Now, before applying a table map event, the server checks whether the table has already been mapped with different settings, and if so, an error is raised and the slave SQL thread stops. If it has been mapped with the same settings, or if the table is set to be ignored by filtering rules, there is no change in behavior: the event is skipped and IDs are not checked.
* ALTER TABLE {MODIFY|CHANGE} ... FIRST did nothing except rename columns if the old and new versions of the table had exactly the same structure with respect to column data types. As a result, the mapping of column name to column data was incorrect. The same thing happened for ALTER TABLE DROP COLUMN ... ADD COLUMN statements intended to produce a new version of the table with exactly the same structure as the old version.
* For a lower_case_table_names value of 1 or 2 and a database having a mixed-case name, calling a stored function using a fully qualified name including the database name failed.
* Previously, Performance Schema table columns that held byte counts were BIGINT UNSIGNED. These were changed to BIGINT (signed). This makes it easier to perform calculations that compute differences between columns.
* For MyISAM tables, attempts to insert incorrect data into an indexed GEOMETRY column could result in table corruption.
* A race condition between loading a stored routine using the name qualified by the database name and dropping that database resulted in a spurious error message: The table mysql.proc is missing, corrupt, or contains bad data
* Upgrades using an RPM package recreated the test database, which is undesirable when the DBA had removed it.

blog comments powered by Disqus