1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.53

MySQL 5.1.53

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.53
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.53-win32.msi
Rozmiar: 38.87MB (40,753,664 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 19 listopada 2010
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: CB6B2EE2DFF705028BDCDD391F15F9BF

# Bugs fixed:
- Replication: SET PASSWORD caused row-based replication to fail between a MySQL 5.1 master and a MySQL 5.5 slave.
* This fix makes it possible to replicate SET PASSWORD correctly, using row-based replication between a master running MySQL 5.1.53 or a later MySQL 5.1 release to a slave running MySQL 5.5.7 or a later MySQL 5.5 release.
- Replication: An ALTER TABLE statement against a MyISAM table that altered a column without setting its size caused the binary log to become corrupted, leading to replication failure.
- Replication: When STOP SLAVE is issued, the slave SQL thread rolls back the current transaction and stops immediately if the transaction updates only tables which use transactional storage engines are updated. Previously, this occurred even when the transaction contained CREATE TEMPORARY TABLE statements, DROP TEMPORARY TABLE statements, or both, although these statements cannot be rolled back. Because temporary tables persist for the lifetime of a user session (in the case, the replication user), they remain until the slave is stopped or reset. When the transaction is restarted following a subsequent START SLAVE statement, the SQL thread aborts with an error that a temporary table to be created (or dropped) already exists (or does not exist, in the latter case).
* Following this fix, if an ongoing transaction contains CREATE TEMPORARY TABLE statements, DROP TEMPORARY TABLE statements, or both, the SQL thread now waits until the transaction ends, then stops.
- Replication: If there exist both a temporary table and a non-temporary table having the same, updates normally apply only to the temporary table, with the exception of a CREATE TABLE ... SELECT statement that creates a non-temporary table having the same name as an existing temporary table. When such a statement was replicated using the MIXED logging format, and the statement was unsafe for row-based logging, updates were misapplied to the temporary table.
- Replication: When a slave tried to execute a transaction larger than the slave's value for max_binlog_cache_size, it crashed. This was caused by an assertion that the server should roll back only the statement but not the entire transaction when the error ER_TRANS_CACHE_FULL occurred. However, the slave SQL thread always rolled back the entire transaction whenever any error occurred, regardless of the type of error.
- Replication: When making changes to relay log settings using CHANGE MASTER TO, the I/O cache was not cleared. This could result in replication failure when the slave attempted to read stale data from the cache and then stopped with an assertion.
- Replication: Trying to read from a binary log containing a log event of an invalid type caused the slave to crash.
- Replication: When replicating the mysql.tables_priv table, the Grantor column was not replicated, and was thus left empty on the slave.
- Handling of host name lettercase in GRANT statements was inconsistent.

blog comments powered by Disqus