1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.63

MySQL 5.1.63

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.63
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.63-win32.msi
Rozmiar: 38.69MB (40,569,856 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 9 maja 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: C83FB19149F27991E75E8DDB1B132E30

# Bugs Fixed
* Security Fix: Bug #64884 was fixed.
* Security Fix: Bug #59387 was fixed.
* InnoDB: Deleting a huge amount of data from InnoDB tables within a short time could cause the purge operation that flushes data from the buffer pool to stall. If this issue occurs, restart the server to work around it. This issue is only likely to occur on 32-bit platforms.
* InnoDB: If the server crashed during a TRUNCATE TABLE or CREATE INDEX statement for an InnoDB table, or a DROP DATABASE statement for a database containing InnoDB tables, an index could be corrupted, causing an error message when accessing the table after restart:
- InnoDB: Error: trying to load index index_name for table table_name
- InnoDB: but the index tree has been freed!
In MySQL 5.1, this fix applies to the InnoDB Plugin, but not the built-in InnoDB storage engine.
* InnoDB: When data was removed from an InnoDB table, newly inserted data might not reuse the freed disk blocks, leading to an unexpected size increase for the system tablespace or .ibd file (depending on the setting of innodb_file_per_table. The OPTIMIZE TABLE could compact a .ibd file in some cases but not others. The freed disk blocks would eventually be reused as additional data was inserted.
* Partitioning: After updating a row of a partitioned table and selecting that row within the same transaction with the query cache enabled, then performing a ROLLBACK, the same result was returned by an identical SELECT issued in a new transaction.
* Replication: The --relay-log-space-limit option was sometimes ignored.
More specifically, when the SQL thread went to sleep, it allowed the I/O thread to queue additional events in such a way that the relay log space limit was bypassed, and the number of events in the queue could grow well past the point where the relay logs needed to be rotated. Now in such cases, the SQL thread checks to see whether the I/O thread should rotate and provide the SQL thread a chance to purge the logs (thus freeing space).
Note that, when the SQL thread is in the middle of a transaction, it cannot purge the logs; it can only ask for more events until the transaction is complete. Once the transaction is finished, the SQL thread can immediately instruct the I/O thread to rotate.
* Mishandling of NO_BACKSLASH_ESCAPES SQL mode within stored procedures on slave servers could cause replication failures.
* If the system time was adjusted backward during query execution, the apparent execution time could be negative. But in some cases these queries would be written to the slow query log, with the negative execution time written as a large unsigned number. Now statements with apparent negative execution time are not written to the slow query log.
* mysql_store_result() and mysql_use_result() are not for use with prepared statements and are not intended to be called following mysql_stmt_execute(), but failed to return an error when invoked that way in libmysqld.
* SHOW statements treated stored procedure, stored function, and event names as case sensitive.
* On Windows, mysqlslap crashed for attempts to connect using shared memory.

blog comments powered by Disqus