1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.19

MySQL 5.5.19

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.19
Nazwa pliku: mysql-5.5.19-win32.msi
Rozmiar: 31.14MB (32,653,312 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 9 grudnia 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: D5605E9A56202569FAF9AB3797C0C519

# Bugs Fixed
* InnoDB Storage Engine: An incorrect deadlock could occur on a server doing a substantial amount of change buffering for DML operations, particularly DELETE statements.
* Rounding DBL_MAX returned DBL_MAX, not 'inf'.
* mysql_upgrade did not upgrade the system tables or create the mysql_upgrade_info file when run with the --write-binlog or --skip-write-binlog option.
* If a plugin was uninstalled, thread local variables for plugin variables of string type with wth PLUGIN_VAR_MEMALLOC flag were not freed.
* Deadlock could occur when these four things happened at the same time: 1) An old dump thread was waiting for the binary log to grow. 2) The slave server that replicates from the old dump thread tried to reconnect. During reconnection, the new dump thread tried to kill the old dump thread. 3) A KILL statement tried to kill the old dump thread. 4) An INSERT statement caused a binary log rotation.

blog comments powered by Disqus