1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.60

MySQL 5.1.60

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.60
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.60-win32.msi
Rozmiar: 38.93MB (40,819,200 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 21 listopada 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 2600A32281D74ACCE5C29DE53A602704

# Bugs Fixed
* InnoDB Storage Engine: This fix improves the performance of instrumentation code for InnoDB buffer pool operations.
* InnoDB Storage Engine: Data from BLOB columns could be lost if the server crashed at a precise moment when other columns were being updated in an InnoDB table.
* InnoDB Storage Engine: Lookups using secondary indexes could give incorrect matches under a specific set of conditions. The conditions involve an index defined on a column prefix, for a BLOB or other long column stored outside the index page, with a table using the Barracuda file format.
* InnoDB Storage Engine: This fix corrects cases where the MySQL server could hang or abort with a long semaphore wait message. (This is a different issue than when these symptoms occurred during a CHECK TABLE statement.)
* Replication: Issuing the following statements, in the order shown, could cause a deadlock between the user thread and I/O thread:
START SLAVE;
STOP SLAVE SQL_THREAD;
START SLAVE;
* Internal conversion of zero to binary and back could yield a result with incorrect precision.
* Valgrind warnings generated by filesort operations were fixed.
* Several improvements were made to the libedit library bundled with MySQL distributions, and that is available for all platforms that MySQL supports except Windows.
- Navigation keys did not work for UTF-8 input.
- Word navigation and delete operations did not work for UTF-8 input with Cyrillic characters.
- Nonlatin characters were corrupted in overwrite mode for UTF-8 input.
- Long queries caused the statement history file to become corrupted.
- The Alt key caused history operations to fail.
* The help message for mysql_install_db did not indicate that it supports the --defaults-file, --defaults-extra-file and --no-defaults options.
* An assertion designed to detect zero-length sort keys also was raised when the entire key set fit in memory.
* myisampack could create corrupt FULLTEXT indexes when compressing tables.
* OPTIMIZE TABLE could corrupt MyISAM tables if myisam_use_mmap was enabled.
* If MySQL was configured with --without-plugin-innobase and --with-plugin-innodb_plugin, to suppress building the built-in InnoDB storage engine and build the InnoDB Plugin instead, the innochecksum utility was not built.
* A linking problem prevented the FEDERATED storage engine plugin from loading.
* On Fedora, certain accesses to /var/lib/mysql/HOSTNAME.err were blocked by SELinux policy, which made the server fail at startup with the message: Manager of pid-file quit without updating file
* For FEDERATED tables, loss of connection to the remote table during some insert operations could cause a server crash.

blog comments powered by Disqus