1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Miro 2.5.3

Miro 2.5.3

Ocena Użytkowników

Czym jest gwarancja bezpieczeństwa FileHippo?

Close

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci i dlatego w FileHippo korzystamy z technologii wykrywania wirusów opracowanej przez firmę Avira, dzięki której gwarantujemy, że wszystkie pliki pobierane na FileHippo są bezpieczne. Program, który zamierzasz pobrać, możesz bez obaw zainstalować na swoim urządzeniu.

Reklama

Bug fixes:

#9512 (all) [patch included] Miro misinterprets HTTP headers with line breaks (Thank you Jason Woofenden!)
#11657 (Windows) internal error on launch - KeyError?: 'USERNAME'
#11987 (Windows) ile "os.pyc", line 166, in makedirs WindowsError?: [Error 2] The system cannot find the path specified: u'L:\\'
#12006 (all) URL with colon fails to download
#12028 (all) startup error from _convert_repr malformed data
#12032 (all) get_singleton failing often
#12109 (all) update to libtorrent 0.14.5
#12110 (Windows) upgrade to vlc 1.0.1
#12116 (Windows) Miro Window appears offscreen
#12147 (all) [patch included] Code still says "Subversion" in a few places (Thank you Jason Woofenden!)
#12150 (all) miro crashes if get_filename returns None
#12166 (all) TypeError?: coercing to Unicode: need string or buffer, NoneType? found
#12184 (all) repr dataset reset on taborder_order fails when channel list contains folders
#12185 (all) crashed caused when corrupted playlist taborder data
#12191 (all) my parent (57065) is not in database - causes unknown error on startup
#12197 (all) in _get_last_id, TypeError?: unsupported operand type(s) ... unknown error
#12202 (all) miro deletes media after migrating and restarting
#12208 (all) NameError?: global name 'ObjectNotFoundError?' is not defined