1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz KeePass 1.21

KeePass 1.21

Od KeePass  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

KeePass jest darmowym oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, służącym do bezpiecznego zarządzania hasłami. Możesz umieścić wszystkie swoje hasła w jednej bazie danych, która jest zabezpieczona jednym głównym hasłem lub plikiem z kluczem. Użytkownik musi pamiętać jedynie jedno główne hasło lub wybrać plik z kluczem, aby otworzyć całą bazę danych. Bazy danych są szyfrowane przy użyciu najlepszych i najbezpieczniejszych obecnie algorytmów szyfrujących (AES i Twofish).

Program KeePass jest zupełnie darmowy, a co więcej ma otwarty kod źródłowy (z certyfikatem OSI). Możesz zajrzeć w jego kod źródłowy i sprawdzić, czy algorytmy szyfrujące są właściwie zaimplementowane.

Tytuł: KeePass 1.21
Nazwa pliku: KeePass-1.21-Setup.exe
Rozmiar: 1.45MB (1,518,756 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 13 października 2011
Autor: KeePass
keepass.sourceforge.net
Strona domowa: keepass.sourceforge.net
Suma kontrolna MD5: 6BBD00A8D37C0A05D177BB9991176928

# New Features:
* Added option to minimize the main window after locking the KeePass workspace (option enabled by default).
* Added {SAFARI} browser path placeholder.
* KeePass now removes zone identifiers from the CHM help file.
* Address space layout randomization (ASLR) is supported now.
* Plugins: added new COM interface IKpAPI3, which extends IKpAPI2 by a lot of useful functions.
* Plugins: added tray and cleanup notification and customization messages.
* Plugins: added ability to delay unloading until the main window has been closed.
# Improvements:
* The overlay icon for the taskbar button (on Windows 7) is now restored when Windows Explorer crashes and when starting in minimized and locked mode.
* The buttons in file save dialogs now have accelerator keys.
* Improved opening of CHM help file.
* Improved command availability updating of rich text context menus.
* KeePass is now developed and compiled using Visual Studio 2008 (with MFC 9.0); older compilers, IDEs and Windows 9x aren't supported anymore.
* Updated SAL annotations.
* Upgraded to Boost libraries version 1.47.0.
* KeePass.exe isn't compressed using UPX anymore.
* Plugins: IKpAPI::GetMainWindowHandle now always returns the handle of the KeePass main window, independent from which thread the function is called.
* Various UI text improvements.
* Various code optimizations.
* Minor other improvements.

blog comments powered by Disqus