1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.4.0

Inno Setup 5.4.0

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.4.0
Nazwa pliku: isetup-5.4.0.exe
Rozmiar: 1.54MB (1,612,672 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 31 października 2010
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: A85CB4766445FEE6BE208896EA2F9EFC

* Compiler IDE changes:
- The editor component has been changed from SynEdit to Scintilla.
- Autocompletion support has been added to all sections except for [Messages], [CustomMessages], and [Code].
- Brace highlighting has been added to all sections.
- Syntax errors are now underlined during editing. (Support for the [Code] section is limited.)
- Constants are now highlighted.
- Variable-pitch fonts may now be selected as the editor font.
- ISPP inline directives ({#...}) are now consistently highlighted in all contexts.
- Zooming is now supported.
- Added new options: Word wrap (default: off), Auto indent mode (default: on), Show indentation guides (default: off), Invoke autocomplete automatically (default: on), Underline syntax errors (default: on), and Use tab character (default: off).

* Setup now instructs edit controls which are used to input a file or folder name to use AutoComplete to help complete file system paths.

* On disk space checks, Setup now queries the nearest volume mount point rather than the root.

* The default directory and Start Menu folder names specified via the /DIR=, /GROUP=, and /LOADINF= command line parameters now may include an "expand:" prefix which instructs Setup to expand any constants in the name. For example: /DIR="expand:{pf}\My Program".

* Pascal Scripting changes:
- TNewProgressBar: Added new Style and State properties. See the CodeClasses.iss example script for an example.
- TBitmapImage: Added new OnClick and OnDblClick properties. See the
CodeClasses.iss example script for an example.

* QuickStart Pack changes:
- All ISPP functions that take filenames have been changed to interpret the filenames as relative to SourcePath instead of the current directory with the exception of Exec, ReadIni, and WriteIni, as they already have their own established handling of relative filenames.
- ISPP directive #include no longer searches the current directory.

* Dropped Itanium-specific 64-bit support for the [Files] section's regtypelib flag and the [Registry] section's Permissions parameter. These features depended on an Itanium-specific "helper" binary, which we no longer have the ability to test or build. (x64 support for these features is unaffected.)

* Updated bzip2 library to version 1.0.6.

* Minor tweaks.

blog comments powered by Disqus