1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.3.11

Inno Setup 5.3.11

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.3.11
Nazwa pliku: isetup-5.3.11.exe
Rozmiar: 1.48MB (1,553,496 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 17 września 2010
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: F936C6278CBA352B01DE3CC78E740DB2

* QuickStart Pack: Now offers to download and install InnoIDE instead of ISTool. InnoIDE is an easy to use Inno Setup Script editor by Graham Murt and meant as a replacement of the standard Compiler IDE that comes with Inno Setup. Using InnoIDE is especially recommended for new users. Note: unlike ISTool, InnoIDE supports Unicode scripts.
* Unicode changes:
- Previously, if a Unicode installer included translations for both Traditional Chinese and Simplified Chinese using the language IDs $0404 (Taiwan) and $0804 (PRC), a user running under another Traditional Chinese language ID—such as $0C04 (Hong Kong)—could have incorrectly received the Simplified Chinese translation by default if it was listed first in the script's [Languages] section. Now, like the ANSI version of Setup, Traditional Chinese and Simplified Chinese are treated as completely separate languages. Thus, provided other options are available, Simplified Chinese will not be considered for selection as the default language on Traditional Chinese systems, and vice versa.
- Compiler IDE editor updated to the latest UniSynEdit version. This fixes the extra empty line appearing at the end of scripts when first saved.
- Ctrl+V/Esc/etc. are no longer intercepted by the Compiler IDE's main window while the Find dialog has the focus.
- Based on RemObjects Pascal Script SVN code revision 233. This fixes GetExceptionMessage always returning "(There is no current exception)" on Unicode.
* Compiler IDE: Added new Build | Open Output Folder command.
* In certain cases, applications started via postinstall nowait [Run] entries did not come to the foreground (top of the Z-order) as expected. This could occur if Setup exited before the spawned process(es) were able to initialize, causing Windows to bring the window that was underneath Setup in the Z-order to the foreground instead. Now, when postinstall nowait [Run] entries are processed, Setup will wait briefly (up to one second) before exiting for another process to bump Setup from the foreground.
* To help protect applications against potential DLL preloading attacks, Setup now always specifies a working directory on shortcuts it creates. If a WorkingDir parameter is not specified or is blank, Setup will try to extract a directory name from the Filename parameter. If for some reason that fails, the working directory will be set to {sys}.
* To help protect installers against potential DLL/EXE preloading attacks, Setup/Uninstall now calls SetDllDirectory to remove the current directory from the DLL search order, and SetSearchPathMode to prevent SearchPath and CreateProcess from searching the current directory before system directories.
* If the Filename parameter of a [Run]/[UninstallRun] entry or Exec/ShellExec call does not include a path, and a WorkingDir value is not provided, Setup/Uninstall will now specify a known-safe default (currently {sys}) for the process's initial current directory, instead of allowing the process to inherit Setup/Uninstall's current directory. You should not rely on this behavior, however; it is best to always specify a path in the Filename parameter.
* When an Open or Save common dialog is dismissed, the current directory is now restored to its original value.
* Updated bzip2 library to version 1.0.5.
* Minor tweaks.

blog comments powered by Disqus