1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.3.5

Inno Setup 5.3.5

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.3.5
Nazwa pliku: isetup-5.3.5.exe
Rozmiar: 1.40MB (1,466,696 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 24 września 2009
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: B51856FF45241E770927411C20F445DE

* Windows 7 changes:
o Setup, Uninstall and custom TOutputProgressWizardPage pages now make use of the new Windows 7 taskbar functionality to display progress, pause and error indicators on their taskbar buttons.
o Added new [Icons] section parameter: AppUserModelID. Specifies the Windows 7 Application User Model ID for the shortcut. Ignored on earlier Windows versions and on server versions. This parameter can include constants.

* Windows 7 and Vista changes:
o Setup, Uninstall and custom TOutputProgressWizardPage pages now display pause and error indicators on their progress bars.
o Setup and Uninstall now call the Windows API function ShutdownBlockReasonCreate to set the shutdown block reason string to be displayed to the user if system shutdown is initiated. Note: this change is purely cosmetic, the fact that Setup and Uninstall block system shutdown is not new.

* Pascal Scripting changes:
o TWinControl: Added new ParentBackground property. By setting this to False, you can ensure the background of a TPanel will always display the color assigned to its Color property, instead of it becoming transparent under certain conditions. See the CodeClasses.iss example script for an example.

* The Unicode compiler now behaves identical to the Non Unicode compiler if a language uses more than one .isl file (it no longer requires the LanguageCodePage to be set in each file), or if a languages LanguageCodePage is overwritten from the .iss file (it no longer ignores this), or if any language specific plain text ANSI LicenseFile, InfoBeforeFile, or InfoAfterFile is used (it now converts these to Unicode using the languages LanguageCodePage at compile-time, instead of using the system codepage at run-time).

* Fix: Pascal scripting: passing a Unicode string to some built-in functions like Copy caused the string to be converted to ANSI.

* The uninstall program's version is now 51.(10)50.0.0.

* Minor tweaks.

blog comments powered by Disqus