1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Inno Setup 5.1.10

Inno Setup 5.1.10

Od Jordan Russell  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne programy instalacyjne pod względem funkcji i stabilności.

Główne funkcje:

 • Obsługuje wszystkie dostępne dziś wersje Windows: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, i NT 4.0. (Nie są wymagane pakiety aktualizacyjne Windows.)
 • Rozległe wsparcie dla instalacji 64-bitowych programów w 64-bitowych wersjach Windows. Obsługa architektury x64 i Itanium. (W architekturze Itanium, należy zainstalować Service Pack 1 lub późniejszy w systemie Windows Server 2003 w celu instalacji w trybie 64-bit.)
 • Obsługuje tworzenie pojedynczego pliku EXE do dystrybucji programów przez Internet. Obsługa dzielenia instalatora na części.
 • Standardowy interfejs kreatora w stylu Windows 2000/XP.
 • Możliwość dostosowywania typów instalacji np. pełna, minimalna, niestandardowa.
 • Możliwości całkowitej deinstalacji.
 • Instalacja plików: Wbudowana obsługa sposobów kompresji "deflate", bzip2 i 7-Zip LZMA. Instalator ma możliwość porównywania wersji plików, wymiany używanych plików, liczenia udostępnianych plików, rejestracji bibliotek typu i DLL/OCX oraz instalacji fontów.
 • Tworzenie skrótów w każdej lokalizacji włącznie z menu Start i na pulpicie.
 • Tworzenie wpisów rejestru i .INI.
 • Wbudowany mechanizm skryptowy Pascal.
 • Obsługa wielojęzycznych instalacji.
 • Obsługa chronionych hasłem i zaszyfrowanych instalatorów.
 • Bezobsługowa instalacja i deinstalacja.
 • Dostępny pełny kod źródłowy (Borland Delphi 2.0-5.0).
Tytuł: Inno Setup 5.1.10
Nazwa pliku: isetup-5.1.10.exe
Rozmiar: 1.33MB (1,394,272 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 21 lutego 2007
Autor: Jordan Russell
www.jrsoftware.org
Suma kontrolna MD5: F30B82092CBE81AB847A5C0B58007577

* Added two new [Run]/[UninstallRun] section flags: 32bit and 64bit. Similar
to the [Files] section flags of the same name, these override the install
mode and affect which System directory the {sys} constant maps to on 64-bit
Windows.
* Pascal Scripting:
o Added new EnableFsRedirection support function.
o On the Exec function, you can now pass '>' in the Filename parameter
and it will use the value of the Params parameter as the full command
line. This feature can come in handy when executing command lines
obtained from UninstallString registry values; no longer is it
necessary to separate strings into filename and parameter components
manually.
o Fix: IsComponentSelected and IsTaskSelected didn't accept forward
slashes.
* Improved Setup's folder tree view control (seen when a Browse button is
clicked):
o On Windows Vista, it now uses the same theme as Windows Explorer.
o On Windows Vista, for consistency with Explorer, single-clicking in
a node's text area no longer causes the node to expand.
o Like Windows Explorer, folder nodes now use the shell's "display
names", as opposed to the actual directory names. This matters on
localized versions of Windows Vista, where the on-disk names of system
folders are always in English.
o The system "icon" font is now used instead of the default dialog
font. This font defaults to Segoe UI on Windows Vista, and typically
Tahoma or MS Sans Serif on earlier versions of Windows.
o Disconnected network drives are now listed; expanding one will
restore the connection (on Windows 2000, Me, and later).
* On the Select Destination Location wizard page (as well as custom
directory selection pages created using the CreateInputDirPage support
function), if the letter of a disconnected network drive is entered, and the
user is running Windows XP or later, it will now attempt to restore the
connection automatically when Next is clicked. (It also does this on silent
installs.)
* On Windows Vista, eliminated the flickering on Setup's progress bar
(purely a cosmetic issue).
* On Windows Vista, Setup now calls SetProcessDPIAware to avoid bitmap
scaling when Windows is configured to use Large Fonts and the "Use Windows
XP style DPI scaling" option is unchecked (not the default setting).
* Compiler IDE changes:
o Added new option: Always launch Setup/Uninstall as different user.
This forces the IDE to display a "Run as" dialog when launching
Setup/Uninstall.
o The Stop Compile command now displays a confirmation message box.
* Added a "Vista-aware" manifest resource to ISCC so it doesn't request
elevation on Windows Vista.
* Fix: ISCC didn't always print error messages when standard output was
redirected to a file.
* When Setup fails to set the permissions on files, directories, or registry
keys, the error code is now included in the log output.
* When Setup fails to expand a shell folder constant, a warning message
containing the error code is now logged.
* Changed the way version information is read from VXD files to be more
compliant with the MSDN docs.
* The uninstall program's version is now 51.45.0.0.
* Minor tweaks.


blog comments powered by Disqus