PL
Pobierz InfraRecorder

InfraRecorder 0.53

Od Christian Kindahl  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
InfraRecorder jest darmowym programem do nagrywania płyt CD/DVD dla Microsoft Windows. Oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji, które są dostępne poprzez łatwy interfejs programu oraz integrację z Eksploratorem Windows.

InfraRecorder został wydany pod licencją GPL w wersji 3.

Funkcje
  • Możliwość tworzenia niestandardowych projektów z danymi, muzyką, mieszanymi danymi i zapisywania ich na fizycznych płytach oraz w plikach obrazów.
  • Obsługa zapisu płyt dwuwarstwowych DVD.
  • Kasowanie płyt ponownego zapisywania przy użyciu 4 metod.
  • Nagrywanie obrazów płyt (ISO i BIN/CUE).
  • Zamykanie płyt (zapisywanie informacji leadout, aby zapobiec dodawaniu dalszych danych do płyty).
  • Skanowanie szyny SCSI/IDE, aby znaleźć dostępne urządzenia i uzyskać informacje o ich możliwościach.
  • Tworzenie kopii płyt bezpośrednio i przy użyciu tymczasowego obrazu płyty.
  • Import danych sesji z płyt wielosesyjnych i dodawanie do nich dalszych sesji.
  • Wyświetlanie informacji o płycie.
  • Zapisywanie ścieżek danych i audio jako plików (.wav, .wma, .ogg, .mp3 i .iso).