1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.2

Growl for Windows Growl 2.0.2

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.2
Nazwa pliku: Growl_v2.0.2.8.zip
Rozmiar: 1.54MB (1,616,114 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 21 marca 2010
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: E84B04368C14FC1610C4B3FEE1A69C41

* Changes:
- improved initial startup time (should be <1 second for a standard installation)
- reduced memory usage, both during normal operation and cumulatively after GfW has been running for a long time (both of the above were partially an indirect result of decoupling the History from the main operation of the application)
- loads of code cleanup (removing event handlers, better Dispose() operations, etc)
- improved tab icons (less jaggy)
- added support for data: URIs in *-Icon headers
- added support for Forwarder and Subscriber plugins
- added notify.io integration (via Subscriptions)
- removed hidden splash screen (found the root cause of the bug that was requiring it)
- improved debug information gathering
- made a change so that registrations/notifications are no longer forwarded if they are disabled
- changed auto-update check interval from 4 hours to 24 hours
- fixed a bug that caused an additional -ERROR response to be sent after the last -OK or -CALLBACK response
- fixed a bug that could cause loss of application preferences if specified display is no longer available
- fixed a bug that could cause the (supposed to be hidden) splash screen to appear and hang the app
- fixed a bug that could cause GfW to crash if the response to a check for update is missing or malformed
- fixed a bug that prevented GfW from detecting when Bonjour-based forwards went offline (https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=430732)
- released Webhook Forwarder plugin
- released RSS/Atom Feed Subscription plugin

* IMPORTANT UPGRADE NOTES:
- All history items will be cleared when upgrading to this version due to a change in how history notifications are serialized to disk
- Additional displays will no longer be loaded from the program folder (ex: c:\Program Files\Growl\Displays); all additional displays must be installed in the one of the following locations:
User's personal folder: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Growl\2.0.0.0\Displays\AllUser's folder: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Growl\2.0.0.0\Displays\ (If the same display is found in both locations, the display in the user's personal folder takes precedence.)

blog comments powered by Disqus