1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.1

Growl for Windows Growl 2.0.1

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.1
Nazwa pliku: Growl_v2.0.1.zip
Rozmiar: 1.75MB (1,839,115 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 12 lutego 2010
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: 152088EE75FDCA009A2203182B5EE1A1

- fixes a bug that caused GfW to not properly shutdown TCP socket connections
- added support for '/silent:true' command-line switch (suppresses the 'Growl is running' notification)
- added library support for updating (coalescing) existing notifications (library support only; built-in displays do not offer coalescing at this time)
- Meter display (progress bar)

blog comments powered by Disqus