1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0

Growl for Windows Growl 2.0

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0
Nazwa pliku: Growl_v2.0final.zip
Rozmiar: 1.75MB (1,835,649 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 17 listopada 2009
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: BE186AD347929DCA57C2D52F6C48DFB0

# New or improved features:

* Supports new GNTP (Growl Notification Protocol) for cross-platform compatibility
* Supports images in notifications
* Supports playing sounds when notifications are received
* Supports sending callbacks when a notification is clicked/closed
* Keyboard shortcuts for closing last notification and closing all notifications
* History feature that records all notifications
* Missed notifications summary
* Bonjour support enables automatic discovery of other Growl instances on your network (PC or Mac)
* Forward notifications to iPhone, email, and Twitter
* Notification forwarding can now be configured on a per-application or per-notification basis
* Improved UI with smoother notification fades and animation
* Integrated with tons of apps
* Available in multiple languages
* Command line interface for sending notifications from scripts
* Libraries available for sending notifications from a variety of programming lanugage
* Complete developer SDK for creating custom displays
* 100% free and open-source

blog comments powered by Disqus