1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0 Beta 20

Growl for Windows 2.0 Beta 20

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0 Beta 20
Nazwa pliku: Growl_v2.0b20.zip
Rozmiar: 1.71MB (1,798,121 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 30 września 2009
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: 7D6E626F356261BB208F8C6A5E821D16

* improved History tab: added detail view and filtering capability
* added better proxy support, including support for custom authentication (though still manually configured)
* changed the Growl.CoreLibrary and Growl.Connector assemblies to compile for AnyCPU instead of x86, so they should work in 64-bit apps now
* updated the CallbackContext class' interface to be more intuitive and easier to use
* added the ability to specify relative icon paths in growlnotify
* added /silent switch to growlnotify to suppress all output
* removed /cc switch from growlnotify (since it is not used)
* fixed a bug that caused Notification-Callback-Target headers to be ignored
* fixed a bug that incorrectly required setting Notification-Callback-Context and Notification-Callback-Context-Type for url callbacks
* fixed a bug that caused Subscriptions to generate multiple entries in the origin machine's Forward list
* fixed a bug that could cause subscription passwords to show up in the Password Manager
* fixed a bug that could cause passwords to become 'stuck' in the Password Manager
* fixed a bug that could crash Growl if a url-based image was not available
* fixed a bug in the Outlook Add-in that wouldnt show a notification if the email subject was empty
* fixed a bug in the Outlook Add-in that didnt notify on new meeting requests
* updated Google Voice Greasemonkey script to show full SMS or Voicemail message text

blog comments powered by Disqus