1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Firefox 11.0

Firefox 11.0

Od Mozilla Organization  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Managing Browser Add-Ons In Mozilla Firefox

Internet ciągle się rozwija, a program Firefox ustanawia szybkość tego rozwoju poprzez dziesiątki nowych funkcji, aby zapewnić szybsze, bezpieczniejsze i bardziej elastyczne przeglądanie Internetu.

Doświadczenia użytkownika. Ulepszenia programu Firefox zapewniają udane surfowanie po Internecie. Nowy inteligentny pasek adresu o nazwie ,,Awesome Bar’’dostosowuje się do sposobu użytkowania i zapewnia lepsze wyniki wyszukiwania z biegiem czasu.

Wydajność. Program Firefox jest zbudowany na nowej platformie Gecko i dlatego jest bezpieczniejszy, łatwiejszy w użyciu i ma większe możliwości dostosowywania.

Bezpieczeństwo. Program Firefox jest jeszcze bardziej bezpieczny. Nowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i atakami phishing pozwala zabezpieczyć użytkowników przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i oprogramowaniem szpiegowskim.

Personalizacja. Każdy korzysta z Internetu w inny sposób: używając 5 000 dodatków można całkowicie przystosować program Firefox do swoich potrzeb.

Tytuł: Firefox 11.0
Nazwa pliku: Firefox Setup 11.0.exe
Rozmiar: 15.45MB (16,205,424 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 14 marca 2012
Autor: Mozilla Organization
www.mozilla.org
Suma kontrolna MD5: CF258025CD176124F4063FCF4EB182DE

* 新機能
- Google Chrome から、ブックマーク、履歴、Cookie をインポートできるようになりました。
- Firefox Sync でアドオンを同期できるようになりました。
- CSS3 の text-size-adjust プロパティ に対応しました。
* 変更
- HTML5 動画のメディアコントローラを再設計しました。
* HTML5
- HTML 要素の outerHTML プロパティ に対応しました。
- ソース表示の構文強調表示に HTML5 パーサを採用しました。
* 開発者
- CSS を編集できる スタイルエディタ を搭載しました。
- ページインスペクタの 3D ビュー を使って、Web ページの構造を立体的に視覚化できるようになりました。
- ページの読み込みを高速化する SPDY プロトコルに対応し、開発者がテストできるようになりました。
- XMLHttpRequest の HTML パース に対応しました。
- IndexedDB にファイルを保存できるようになりました。
- WebSocket のベンダー接頭辞を外しました。
* 修正
- Growl 1.3 以降で Firefox の通知が表示されない場合がある問題を修正しました。
- いくつかの安定性に関わる問題を修正しました。
- いくつかのセキュリティ問題 を修正しました。

blog comments powered by Disqus