1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Firebird 2.5.0 Beta 1

Firebird 2.5.0 Beta 1

Od Firebird Project  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Firebird to relacyjna baza danych, oferująca wiele standardowych funkcji ANSI SQL, działających na platformach Linux, Windows i Unix. Program Firebird oferuje znakomitą współbieżność, wysoką wydajność i rozbudowane wsparcie językowe dla zapisanych procedur i wyzwalaczy.

Program Firebird jest w pełni wyposażonym systemem zarządzania bazą danych (RDBMS). Może obsługiwać bazy danych o rozmiarach od kilku KB do wielu gigabajtów z dużą wydajnością i prawie bez potrzeby procedur konserwacyjnych!

Oto lista niektórych ważniejszych funkcji programu Firebird:

 • Pełna obsługa zapisanych procedur i wyzwalaczy
 • Transakcje w pełni zgodne z ACID
 • Integralność referencji
 • Obsługa wielu wersji tego samego rekordu
 • Wymaga niewielkiej pojemności dysku
 • Wewnętrzny język serwera, posiadający wiele możliwości i funkcje obsługi procedur wbudowanych oraz wyzwalaczy (PSQL)
 • Obsługa funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (UDFs)
 • System zarządzania relacyjnymi bazami danych nie wymaga specjalistycznej wiedzy od użytkownika
 • W domyślnej instalacji nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja
 • Duża społeczność użytkowników
 • Specjalne wydanie wersji wbudowanej (ang. embedded version), w postaci jednego dołączanego pliku
 • Wiele narzędzi zewnętrznych
 • Format zapisu danych umożliwia szybkie przywrócenie bazy z kopii bezpieczeństwa - nie są wymagane przy tym logi transakcji!
 • Więcej możliwości dostępu do serwera baz danych
 • Macierzysta obsługa wszystkich popularnych systemów operacyjnych
 • Przyrostowe kopie zapasowe
 • Dostępne są wersje 64 bitowe
 • Pełna implementacja kursorów w PSQL
 • Tablice monitorujące
 • Wyzwalacze połączeń i transakcji
 • Tablice tymczasowe
Tytuł: Firebird 2.5.0 Beta 1
Nazwa pliku: Firebird-2.5.0.23247_0_Win32_Beta1.exe
Rozmiar: 6.59MB (6,911,578 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 8 kwietnia 2009
Autor: Firebird Project
www.firebirdsql.org
Strona domowa: www.firebirdsql.org
Suma kontrolna MD5: 8DBEE00EFBF97F2488957C0DB278492D

* Bugfix CORE-2372
Server crashes inside CMP_release() while releasing an already freed collation resource
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2368
Access violation after the isc_cancel_events() call if event was not found
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2356
On Windows the listener process of Classic Server can't create necessary resources
after restart if any worker process was present
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2355
Incorrect handling of LOWER/UPPER when result string shrinks in terms of byte length
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2354
"fb_lock_print -ia" output is not flushed to a file between iterations
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2351
An aliased database cannot be created
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2349
False "Invalid SQLDA" error
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2348
More problems with transaction numbers overflowing 32-bit signed integer
and corrupting a database
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2347
"Deadlock. Page type lock conversion denied" error is reported
under a concurrent "connect-work-disconnect" kind of load
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2341
Hidden variables conflict with output parameters, causing assertions,
unexpected errors or possibly incorrect results
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2340
Bugcheck 258 (page slot not empty) could occurs under high concurrent load
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2339
Incorrect result for the derived expression based on aggregate and computation
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2320
Complex recursive query may produce not all rows
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2317
select * from (select cast(.... returns null
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2313
INF_* functions may invalidate the whole output buffer
with isc_info_truncated at the beginning due to boundary condition
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2311
Possible memory leak in WITH RECURSIVE query
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2308
SIMILAR TO produces random results with [x-y] expressions
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2307
Incomplete API information values
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2300
Unexpected error "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation"
while evaluating SUBSTRING the second time
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2293
Wrong dependent object type (RELATION) in RDB$DEPEDENCIES for views
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2291
Bugcheck 284 (cannot restore singleton select data)
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2289
Wrong (primary) constraint name is reported for the foreign key violation during FK creation
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2285
Database with many grants gets corrupted after backup/restore
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2282
*truncate UDFs are broken for numbers below -1
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2281
*round UDFs are broken for negative numbers
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2278
Incorrect conversion from/to CP943C in RISC machines
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2271
GFIX reports database ownership error way too late
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2270
ISQL consumes all memory and crashes when run in zlogin console
Contributor(s):
Jaroslaw Swierczynski
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2266
NBackup database locking not working correctly
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2265
Grouping by function doesn't work properly
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2264
ALTER DOMAIN with dependencies may leave a transaction handle
in inconsistent state causing segmentation faults
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2262
Client connection is abruptly terminated
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2258
Internal error when select UPPER() from union
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2257
Bugcheck 167 (invalid send request) while altering dependent procedures
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2255
Error "string right truncation" while altering a view with a join
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2248
Server crashes in server.cpp/loopThread() during port validation
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2247
Message and descriptor buffers are not aligned properly in QLI
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2245
Error on restoring a database with long exceptions from a backup
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2242
Engine incorrectly (for big-endian machines) fills BPB
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2241
Wrong number of records fetched when using index
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2237
Assertion at src\jrd\intl.cpp, line 569
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2234
Sometimes terminated worker processes in Classic are still considered being alive
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2231
Bugcheck 179 (decompression overran buffer) when attempting to read
from the table RDB$TRIGGER_MESSAGES in a ODS 10.x database
Contributor(s):
Dmitry Yemanov
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2230
Implement domain check of input parameters of EXECUTE BLOCK
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2227
Problem with column names with accents and triggers
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2223
Multiple bugs in GBAK when working with ACLs
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2222
Server crashes while storing a text blob with a transliteration blob filter applied
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2221
Attach to any DB fails after modification of access rights
of security2.fdb from 0660 to 0666
Contributor(s):
Paul Beach
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2214
Incorrect restore of security classes
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2209
Very slow procesing of the monitoring requests under high load
and blocking other activity during that time
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2202
RDB$VIEW_RELATIONS is not cleaned when altering a view
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2186
fbintl.dll never get unloaded in the embedded server
after invoking isc_dsql_execute_immediate for CREATE DATABASE
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2183
Error when server shutdown started with an opened "execute statement" request
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2182
It's impossible to drop an existing UDF which name overlaps
with a new built-in function name
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2179
Deadlock when trying to shutdown the server with an opened "execute statement" request
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2176
Unexpected (wrong) results with COALESCE and GROUP BY
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2174
DATEADD and DATEDIFF cause an assert in TimeStamp::decode()
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2171
Column MON$CALLER_ID of table MON$CALL_STACK reports invalid IDs
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2158
Client/embedded library crashes while being unloaded
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2154
"request synchronization error" when calling isc_dsql_sql_info() with isc_info_sql_records parameter
after last record is fetched with EXECUTE PROCEDURE
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2153
SIMILAR TO predicate hangs with the "|" option
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2151
Temporary directory path with spaces in the middle is wrongly truncated from the rightmost space
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2140
Error messages after parameters substitution contains '\n' characters instead of line break
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2138
If a stored procedure with an EXECUTE STATEMENT against an external database fails at runtime,
then the external database remains attached
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2137
Database restore may crash the server when DummyPacketInterval is set
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2132
Indexed retrieval cannot be chosen if a stored procedure is used
inside the comparison predicate
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2123
Problem with getting UNICODE_FSS data in the CP943C connection charset
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes
Dmitry Kovalenko

* Bugfix CORE-2122
Translation of large text blobs between UNICODE_FSS / UTF8 and other charsets
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes
Dmitry Kovalenko

* Bugfix CORE-2121
Client library may crash when working with BLOBs
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2117
Incorrect ROW_COUNT value with indexed retrieval and subquery
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2115
Query plan is missing for the long query
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2108
Error "get_free_slot() failed"
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2107
Failed to establish TCP\IP connection with Windows Classic Server under high load
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2102
Firebird 2.5 does not build on MacOS (Darwin)
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2101
Bugcheck 249 (pointer page vanished) when attempting to fetch outside
the end-of-stream mark for the open PSQL cursor
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2098
View over global temporary table
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2095
Bug in CVJIS_eucj_to_unicode()
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes
Dmitry Kovalenko

* Bugfix CORE-2093
SuperServer startup fails on Solaris 64-bit
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2087
RemoteBindAddress = hostname instead of IP address is silently ignored
and server binds to all interfaces (nothing in the firebird.log nor syslog)
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2081
RDB$DB_KEY in a subselect expression incorrectly returns NULL
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2078
Suboptimal join plan if there are selective non-indexed predicates involved
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2075
Parts of RDB$DB_KEY of views may be inverted when using outer joins
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2073
Expression indices bug: incorrect result for the inverted boolean
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2071
Client library crashes if isc_dsql_prepare() is called with a NULL statement text
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2069
Incorrect view expansion when RDB$DB_KEY is used inside a view body
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2068
Comparision with IN and subquery with RDB$DB_KEY returns wrong result
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2067
GROUP BY and RDB$DB_KEY problems
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2066
Conversion of SQL_TEXT / SQL_VARCHAR to SQL_TIMESTAMP / SQL_TIME / SQL_DATE
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2065
Client library not in default dynamic loader search paths
Contributor(s):
Paul Beach

* Bugfix CORE-2064
Server process crashes while exiting under high load
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2062
Error while remaping a lock file in Classic Server
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2061
ALTER VIEW WITH CHECK OPTION crashes the engine
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2055
Buffer overflow in fbclient
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2053
Computed expressions may be optimized badly if used
inside the RETURNING clause of the INSERT statement
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2045
References to non-existent system fields with blr_field are not resolved to NULL
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2044
Incorrect result for UPDATE OR INSERT ... RETURNING OLD and non-nullable columns
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2042
Connection lost to a database when using AUTONOMOUS TRANSACTION
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2041
UPDATE OR INSERT with GEN_ID() increments the generator by 3
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2039
Domain-level CHECK constraints wrongly process NULL values
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2038
New EXECUTE STATEMENT implementation asserts or throws an error
if used both before and after commin/rollback retaining
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2036
Parameters order of EXECUTE BLOCK statement is reversed if called from EXECUTE STATEMENT
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2033
Unresolved symbol _Unwind_GetIP in the client library
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2031
NULL in the first record in a condition on RDB$DB_KEY
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2027
Incorrect buffer size for ORDER BY expressions with system fields
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2026
Problem with a read-only marked database
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2022
EXECUTE BLOCK statement does not support CREATE USER
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-2019
UTF-8 conversion error (string truncation)
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2018
Only one client can access a read-only database
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-2017
I/O statistics for stored procedures are not accounted in monitoring tables
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2016
Client hangs at use of XNET protocol in cases when database or attachment has been shut down
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-2008
NOT NULL flag for procedure parameters in the system schema
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-2002
Conversion error from UDF result causes memory leak if the result is marked with FREE_IT
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2001
When trying to show "conversion error", "arithmetic exception/string truncation"
may appear instead, misleading the user
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Bugfix CORE-2000
Lock manager may report false deadlocks under high load
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-1994
Error "invalid database handle" while executing CREATE USER
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1989
UTF8 UNICODE_CI collate cannot be used in a foreing key constraint
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1986
Altering domain name drops dependencies using the domain
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1985
Lock manager code may create 100% CPU load for some time
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-1984
Lock manager may report false deadlocks if one of deadlock participants
waits with permitted timeout
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-1983
Out of memory condition in OS causes AV
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-1982
Simultaneous backups or restores could interfere each with other using the Services API
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1980
Sweeper consumes 100% CPU forever
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-1972
Non-SYSDBA user can change FW mode of a database
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-1970
Lock conversion denied (215) error may occurs
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-1965
Lock manager crashes (invalid lock ID) under concurrent DDL load
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1963
Possible server crash on commit when granting/revoking privileges
from multiple connections simultaneously
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1962
Incorrect extraction of MILLISECONDs
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1961
Bugcheck 210 (page in use during flush) is thrown during database validation
Contributor(s):
Dmitry Yemanov
Roman Simakov

* Bugfix CORE-1958
Bugcheck 179 (decompression overran buffer) when attempting to update
the same record multiple times
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1957
Long ACLs truncated
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-1944
Monitoring tables contain wrong data (big-endian machines)
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-1943
GROUP BY RAND() returns infinite rows
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1938
Bugcheck 243 (missing pointer page) while preparing/executing statements
that reference a table being dropped/recreated by another connection
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1936
The LOG(base, number) built-in function doesn't check parameters and delivers NAN values instead
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1935
SIMILAR TO character classes are incorrectly recognized
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1927
Procedure sp_register_character_set can generate the negative RDB$CHARACTER_SET_ID
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1923
"instsvc remove" returns 1 when succefully executed
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1914
Problem creating table leave the database in inconsistent state
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-1894
Circular dependencies between computed fields crash the engine
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1812
Index is not used for some date/time expressions in dialect 1
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1696
Deadlock in the lock manager when using NBackup utility
Contributor(s):
Roman Simakov

* Bugfix CORE-1690
Error "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation" for UTF8 tables
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1650
Infinite row generation in "SELECT GEN_ID(..) FROM DRB$DATABASE" with GROUP BY
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1607
Correlated subquery is optimized badly if it depends on the union stream
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1606
Ability to insert child record if parent record is locked but foreign key target unchanged
Contributor(s):
Alexander Potapchenko
Vlad Khorsun

* Bugfix CORE-1596
Bug in CsConvert::convert
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1575
Serious memory bug on multiple update a table in a single transaction
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1544
RDB$PROCEDURES generator overflow
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-1506
Server crashes with isc_dsql_execute_immediate() and zero length string
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-1432
Collation is not propagated between record formats
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1343
Bug with a simple case and a subquery
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1246
Incorrect column values with outer joins and derived tables
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-1245
Incorrect column values with outer joins and views
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-903
Non-compliant behaviour of the SET clause of the UPDATE statement
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Bugfix CORE-501
Optimization problem with COALESCE
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-316
Cannot open database with MBCS/extended characters in name
See also:
/doc/README.connection_string_charset.txt
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Bugfix CORE-216
Too many grants lose privileges
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Bugfix CORE-210
Classic Server crashes while altering a stored procedure in two attachments
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-2376
Change default value for the authentication method parameter
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-2322
Support SYSDBA-like access of Windows domain administrators to the security database
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-2316
Throttling NBackup on large databases
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-2299
Use the SuperClassic architecture for the embedded server on Windows
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-2298
Add support for "SOME_COL = ? OR ? IS NULL" conditions
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Improvement CORE-2243
Make Firebird distribution on Windows easier
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Improvement CORE-2233
Allow non-SYSDBA users to monitor not only their current attachment
but other their attachments as well
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-2200
Faster execution of a cross join of multiple tables
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-2197
Add support for -nodbtriggers switch in GBAK into Services API
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-2195
Review of the Linux CS install access rights
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-2185
Alias WIN_1258 for the charset WIN1258
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Improvement CORE-2103
Verify well formed strings when using SJIS and EUCJ character sets
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Improvement CORE-2094
Make it possible to use a hostname when specifying the interface to listen on in firebird.conf
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-2052
Allow the Classic Server to see the altered stored procedure
immediately after the modifier transaction commit
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-2029
Increase number of contexts avaiable when using derived tables
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Improvement CORE-1937
Detect (instead of crash) FREE_IT UDFs that return pointer not allocated by ib_util_malloc()
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Improvement CORE-1842
Don't evaluate DEFAULT value expressions until really necessary
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Improvement CORE-1799
Improve the almost useless "expression evaluation not supported" message
Contributor(s):
Claudio Valderrama

* Improvement CORE-1758
NBackup support in the Services API
See also:
/doc/README.services_extension
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-1667
Reading password from file/stdin
See also:
/doc/README.read_password_from_file
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Improvement CORE-1583
Enhance MON$STATEMENTS / MON$STATE to represent real CPU consumption
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-1477
Avoid excessive memory consumption by the undo-log after series of updates
Contributor(s):
Dmitry Yemanov

* Improvement CORE-1137
Better performance (optimized via index) for the NOT IN predicate
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes
Vlad Khorsun

* Improvement CORE-1107
Services API extension for new (single, full) shutdown modes
See also:
/doc/README.services_extension
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Feature CORE-2323
Ability to trace various events happening inside the database engine
See also:
/doc/README.trace_services
Contributor(s):
Vlad Khorsun
Nickolay Samofatov
Dmitry Starodubov

* Feature CORE-2113
Revoke all privileges of a particular user or role
Syntax:
REVOKE ALL ON ALL FROM { | }
See also:
/doc/README.ddl.txt (section #12)
Contributor(s):
Alex Peshkov

* Feature CORE-2054
Ability to query contents database file pages via ISC API interface
in order to get low-level information for debug and deep analysis purposes
See also:
/doc/sql.extensions/README.isc_info_xxx
Contributor(s):
Vlad Khorsun

* Feature CORE-1945
Custom attribute for collations to sort numbers in numeric order
See also:
/doc/README.intl (NUMERIC-SORT)
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes

* Feature CORE-729
Log all SQL statements
See also:
/doc/README.trace_services
Contributor(s):
Vlad Khorsun
Nickolay Samofatov
Dmitry Starodubov

blog comments powered by Disqus