1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Firebird 2.0.1

Firebird 2.0.1

Od Firebird Project  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Firebird to relacyjna baza danych, oferująca wiele standardowych funkcji ANSI SQL, działających na platformach Linux, Windows i Unix. Program Firebird oferuje znakomitą współbieżność, wysoką wydajność i rozbudowane wsparcie językowe dla zapisanych procedur i wyzwalaczy.

Program Firebird jest w pełni wyposażonym systemem zarządzania bazą danych (RDBMS). Może obsługiwać bazy danych o rozmiarach od kilku KB do wielu gigabajtów z dużą wydajnością i prawie bez potrzeby procedur konserwacyjnych!

Oto lista niektórych ważniejszych funkcji programu Firebird:

 • Pełna obsługa zapisanych procedur i wyzwalaczy
 • Transakcje w pełni zgodne z ACID
 • Integralność referencji
 • Obsługa wielu wersji tego samego rekordu
 • Wymaga niewielkiej pojemności dysku
 • Wewnętrzny język serwera, posiadający wiele możliwości i funkcje obsługi procedur wbudowanych oraz wyzwalaczy (PSQL)
 • Obsługa funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (UDFs)
 • System zarządzania relacyjnymi bazami danych nie wymaga specjalistycznej wiedzy od użytkownika
 • W domyślnej instalacji nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja
 • Duża społeczność użytkowników
 • Specjalne wydanie wersji wbudowanej (ang. embedded version), w postaci jednego dołączanego pliku
 • Wiele narzędzi zewnętrznych
 • Format zapisu danych umożliwia szybkie przywrócenie bazy z kopii bezpieczeństwa - nie są wymagane przy tym logi transakcji!
 • Więcej możliwości dostępu do serwera baz danych
 • Macierzysta obsługa wszystkich popularnych systemów operacyjnych
 • Przyrostowe kopie zapasowe
 • Dostępne są wersje 64 bitowe
 • Pełna implementacja kursorów w PSQL
 • Tablice monitorujące
 • Wyzwalacze połączeń i transakcji
 • Tablice tymczasowe
Tytuł: Firebird 2.0.1
Nazwa pliku: Firebird-2.0.1.12855-1-Win32.exe
Rozmiar: 4.24MB (4,440,838 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 21 marca 2007
Autor: Firebird Project
www.firebirdsql.org
Strona domowa: www.firebirdsql.org
Suma kontrolna MD5: EB93812430B819389844FEE0832C4D75


- Improvement CORE-1071
Background garbage collector doesn't need to read backversions
of the active record
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Improvement CORE-1047
Add support for Gentoo/FreeBSD detection
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Improvement CORE-1012
IBO problems with FB >= 1.5.3 "Error with joins
and auto-generated search query"
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-1140
Server crashes when performing GC during index creation
(related to existence of expression indices on the same table)
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1139
NBackup doesn't delete the delta file after successful backup
on Win32 CS
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1136
NBackup cannot backup a recently created database
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1133
XNET (IPC) communication protocol does not work across sessions
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1130
Bad optimization: <procedure> left join <subquery> (or <view>)
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1127
Circular index references in corrupt database causes fbserver
to loop infinitely
Contributor(s):
Diane Downie <diane.downie at citrix.com>
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1126
UNION vs UTF8 literals: arithmetic exception is thrown
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-1124
NBackup doesn't work in the interactive mode on Windows
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1121
NBackup: Page-level deadlock (bugcheck 215) when attempting
to lock/backup a database under load
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>
George Sergeev <georgy.sergeev at inbox.ru>

- Fixed bug CORE-1110
isc_get_client_xxx_version not fully compatible with IB's gds32.dll
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1104
Linux install fails when x0rfbserver program is running
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Fixed bug CORE-1094
isc_dsql_sql_info() returns unordered SQLVAR descriptors
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1080
Bugcheck 167 (invalid SEND request) in SS when many parallel attachments
begin to execute trigger not loaded into metadata cache
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1068
ISQL doesn't print not-nullable blobs
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-1064
Wrong backup order for character sets and collations
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-1063
Server hangs eating CPU and performs huge I/O
copying different codepage fields
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1059
Remote Linux Classic crash
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Fixed bug CORE-1057
GSEC hiding error - CryptAcquireContext
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-1055
Wrong parameter matching for self-referenced procedures
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1053
Invalid results in SELECT, when index is used to evaluate
"greater" operator in WHERE clause
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>
Arno Brinkman <firebird at abvisie.nl>
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1051
Possible stack corruption in DFW\check_dependencies
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1046
Core dump in CVT_move
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1040
Wrong single-segment ascending index on character field with NULL
and empty string values
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>
Arno Brinkman <firebird at abvisie.nl>

- Fixed bug CORE-1037
Command-line for Installation of SuperServer Component is not working
Contributor(s):
Paul Reeves <preeves at ibphoenix.com>

- Fixed bug CORE-1033
LIKE clause doesn't work for computed values (at least in a view)
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-1029
Bad plan in outer joins with IS NULL clauses
(dependent on order of predicates)
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1025
Server crashes at runtime when an explicit MERGE plan
is specified over a few JOIN ones
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1020
Command-line switch /silent or /verysilent does not install the guardian
Contributor(s):
Paul Reeves <preeves at ibphoenix.com>

- Fixed bug CORE-1017
Service attachments (over presumably Xnet) fail
when Classic started with -x -i parameters
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1016
UdfAccess check is performed after loading the library
and executing its startup code
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Fixed bug CORE-1011
Server crashes when being connected to via InterBase gds32.dll
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1010
Server crashes if DDL statement execution raises an error
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1006
AV at rollback and/or garbage collection if updated table has expression
index with SELECT in it
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-1005
DISTINCT vs NULLS LAST clause: wrong order of NULLs
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-1004
Context already in use (BLR error)
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-997
Database Update 1.5 to 2.0 fails
Contributor(s):
Adriano dos Santos Fernandes <adrianosf at uol.com.br>

- Fixed bug CORE-988
FB SuperServer 32bit old threading, regularly restarts
"fbserver terminated abnormally (-1)"
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Fixed bug CORE-984
fbclient.dll changes the security descriptor of the calling process
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-982
Error reading data from the connection
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Fixed bug CORE-966
Bug in socket binding for database events
Contributor(s):
Paul Beach <pbeach at ibphoenix.com>

- Fixed bug CORE-959
GSTAT does not work using the localhost connection string
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-952
AV when blob is used in expression index
Contributor(s):
Vlad Horsun <horsun at kdb.dp.ua>

- Fixed bug CORE-944
FB2 RC4 Linux Classic server crashes
Contributor(s):
Alex Peshkov <peshkoff at mail.ru>

- Fixed bug CORE-943
Incorrect shutdown, when database is in the phisical backup mode
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>

- Fixed bug CORE-888
DDL - object in use
Contributor(s):
Dmitry Yemanov <yemanov at yandex.ru>


blog comments powered by Disqus