1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz .NET Framework Version 4.5.1

.NET Framework Version 4.0 4.5.1

Od Microsoft Corporation  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

Platforma programistyczna .NET Framework firmy Microsoft to kompletny i spójny model programowania dla tworzenia aplikacji, które zapewniają użytkownikom zachwycające efekty wizualne, bezproblemową i bezpieczną komunikację oraz możliwość modelowania wielu różnych procesów biznesowych.

Redystrybucyjny pakiet .NET Framework 4 firmy Microsoft instaluje środowisko wykonawcze platformy .NET Framework i powiązane z nią pliki, które są wymagane do uruchomienia oraz tworzenia aplikacji całkowicie zgodnych z tą wersją platformy.

Platforma .NET Framework 4 działa w pełnej zgodności ze starszymi jej wersjami. Aplikacje, które są oparte na wcześniejszych wersjach tej platformy programistycznej, domyślnie będą działać na wersji docelowej.

Platforma .NET Framework 4 zawiera następujące nowe funkcje i ulepszenia:

  • Ulepszenia w środowiskach CLR i BCL
  • Ulepszenia w zbiorach ADO.NET
  • Rozszerzenia dla środowiska ASP.NET
  • Ulepszenia w silniku Windows Presentation Foundation
  • Ulepszenia dla technologii Windows Workflow Foundation i usług Windows Communication Foundation
Tytuł: .NET Framework Version 4.5.1
Nazwa pliku: NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe
Rozmiar: 66.84MB (70,087,104 bajtów)
Wymagania: Windows Vista / Windows 7 / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 18 października 2013
Autor: Microsoft Corporation
www.microsoft.com
Suma kontrolna MD5: 607D3C9B399E3D303A1B14EB4326BD1E

# New features and enhancements:
* Automatic binding redirection for assemblies.
* Ability to collect diagnostics information to help developers improve the performance of server and cloud applications.
* Ability to explicitly compact the large object heap (LOH) during garbage collection.
* Additional performance improvements such as ASP.NET app suspension, multi-core JIT improvements, and faster app startup after a .NET Framework update.
# Improvements when debugging your .NET Framework apps in Visual Studio 2013:
* Return values in the Visual Studio debugger.
* Edit and Continue for 64-bit apps.
* Async-aware debugging.
* Better exception support for Windows Runtime components.

blog comments powered by Disqus