Download FileZilla 3.10.0 Beta 2

FileZilla 3.10.0 Beta 2

BETA
Benutzer-Bewertung
Thank you for voting
Von FileZilla  (Open Source)
Titel: FileZilla 3.10.0 Beta 2
Dateiname: FileZilla_3.10.0-beta2_win32-setup.exe
Dateigröße: 5.88MB (6,167,090 Bytes)
Anforderungen: Windows XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64
Sprachen: Mehrere Sprachen
Lizenz: Open Source
Datum hinzugefügt: 8 Dezember 2014
Autor: FileZilla
filezilla.sourceforge.net
MD5-Prüfsumme: 061C0CA502208A84C420CDAAF6E81D1D